Jak łatwo zamówić receptę online?

Jak łatwo zamówić receptę online?

Wielu pacjentów zastanawia się jak łatwo zamówić receptę online. Nie wszyscy wiedzą, że recepty wystawiane przez Internet są nie tylko w pełni dozwolone, ale również powszechnie dostępne. Recepta online to bardzo wygodny sposób na uzyskanie potrzebnych leków. W dobie chorób zakaźnych możliwość uzyskania tego dokumentu jest niezwykle pomocna i doceniana przede wszystkim przez pacjentów, którzy ze względu na wiek lub problemy zdrowotne, nie są w stanie długo czekać na wizytę lekarską. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak szybko można zamówić e-receptę i co jest do tego potrzebne.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Jak łatwo zamówić receptę online i jakie dokumenty są do tego potrzebne?

Nie każdy pacjent wie, jak łatwo zamówić receptę online, ponieważ do niedawna jej uzyskanie było możliwe wyłącznie w drodze osobistego spotkania ze specjalistą podczas stacjonarnej wizyty lekarskiej. Teraz jest to możliwe również podczas zdalnej konsultacji, którą dzięki nowoczesnym technologiom, można odbyć przez Internet lub poprzez skorzystanie z innych środków pośredniego kontaktu ze specjalistą. Warto zaznaczyć, że e-recepta nie jest dokumentem, który można zamówić i kupić. Jej wystawienie jest możliwe tylko podczas konsultacji z lekarzem, który na podstawie wywiadu medycznego i postawionej diagnozy może stwierdzić, że jej wystawienie jest zasadne. W związku z tym, aby pacjent otrzymał swoją elektroniczną receptę po odbyciu konsultacji online, niezbędne jest przekazanie danych osobowych – w tym numeru PESEL – ale również przedstawienie innych, dodatkowych dokumentów, np. ostatnich wyników badań, stanowiących potwierdzenie zgłaszanego i omawianego schorzenia, na które cierpi pacjent.

Recepta online – co to jest?

Od kilku lat obowiązującym dokumentem wydawanym przez lekarza w sposób zaoczny jest recepta online. Jak działa, można przekonać się podczas konsultacji lekarskiej przeprowadzonej za pośrednictwem Internetu lub innej metody telemedycznej. Dzięki niej pacjent, bez konieczności osobistego kontaktu i badania przez specjalistę, może rozpocząć lub kontynuować leczenie zdiagnozowanych dolegliwości zdrowotnych. Receptę online można otrzymać na podstawie wypełnionego przez pacjenta formularza medycznego, który zostaje przeanalizowany przez specjalistę podczas odpłatnej e-konsultacji lekarskiej. W oparciu o wskazania i ewentualne przeciwwskazania do podjęcia terapii, lekarz może zadecydować o przepisaniu konkretnych medykamentów. Jednak w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta, może on również odmówić wystawienia recepty, kierując się dbałością o jego zdrowie i bezpieczeństwo.

Profil zaufany – czy jest niezbędny do uzyskania e-recepty?

W związku z cyfryzacją systemu opieki zdrowotnej, która ma miejsce w naszym kraju od 2020 roku, elektroniczne recepty stały się – obok dotychczas funkcjonujących tradycyjnych recept papierowych – legalną i łatwo dostępną metodą przepisywania środków farmaceutycznych. Tym samym można je zrealizować w każdej aptece. Aby otrzymać e-receptę nie jest potrzebny ani profil zaufany, ani Internetowe Konto Pacjenta. Lekarz po przeprowadzeniu e-konsultacji może wygenerować PDF z wydrukiem informacyjnym e-recepty i przesłać go, np. na adres e-mailowy pacjenta. Ponieważ aplikacja IKP oferuje łatwy i szybki dostęp do dokumentacji medycznej – w tym do historii wystawionych recept – jej założenie i używanie jest rekomendowane wszystkim osobom, które chcą mieć w jednym miejscu i pod ręką niezbędne informacje na temat swojego stanu zdrowia.

Jak łatwo zamówić receptę online i w jaki sposób zrealizować ją w aptece?

Starszym pacjentom trudno uwierzyć jak łatwo zamówić receptę online i jak szybko można ją zrealizować w każdej aptece. Lekarz przepisujący zalecane leki może przekazać pacjentowi e-receptę albo w formie PDF-u wysyłanego na wskazany adres e-mailowy lub jako specjalnie wygenerowany 4-cyfrowy kod wysłany w formie SMS-a na podany numer telefonu. Wydruk informacyjny recepty jest również dostępny w aplikacji IKP po zalogowaniu. Kiedy chcemy zrealizować naszą e-receptę, wystarczy pokazać lub podyktować udostępniony kod wraz z numerem PESEL pacjenta w aptece lub przekazać wydruk, na którym widnieje kod kreskowy do zeskanowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu zalecone leki może wykupić nie tylko sam pacjent, ale również jego zaufana osoba, która jest w posiadaniu jego danych wrażliwych. To bardzo pomocne rozwiązanie w przypadku, kiedy osoba chora nie może wybrać się osobiście do apteki, by zrealizować swoją receptę, np. z powodu problemów zdrowotnych lub niedyspozycji. Warto wiedzieć, że przepisane na e-receptę leki można również zamówić w aptece internetowej z odbiorem osobistym w punkcie stacjonarnym. Na tę chwilę niemożliwa jest jeszcze dostawa zamówień medycznych na receptę na adres domowy.

Jak otrzymać elektroniczną receptę krok po kroku?

Zamówienie recepty online „na życzenie” pacjenta jest niemożliwe. Ewentualność jej wystawienia przez lekarza zawsze musi być podyktowana stanem zdrowia i koniecznością leczenia, historią chorobową oraz dokumentacją medyczną pacjenta, a także innymi uzasadnionymi przypadkami. W jaki sposób można więc uzyskać e-receptę online? Najlepszym sposobem jest umówienie się ze specjalistą poprzez serwis realizujący usługi medyczne online. Przykładem takiego serwisu jest e-lekarz24h.pl. Podczas e-konsultacji lekarz przeprowadza wywiad medyczny, opiniuje stan zdrowia pacjenta i na tej podstawie decyduje o przepisaniu konkretnego leku na receptę. Warto zaznaczyć, że wystawienie e-recepty nie jest płatne – jednak, aby ją otrzymać konieczne jest zamówienie konsultacji medycznej online, za którą należy już uiścić stosowną opłatę. 

Jak wygląda konsultacja online ze specjalistą?

E-konsultacja lekarska wygląda różnie, w zależności od konkretnego serwisu, oferowanych usług medycznych i dostępnych specjalistów. Dlatego przed zamówieniem e-wizyty lekarskiej warto zapoznać się z regulaminem portalu realizującego usługi medyczne. Podczas e-konsultacji z lekarzem można zazwyczaj uzyskać profesjonalną poradę i zalecenia medyczne, skonsultować wyniki badań, otrzymać zwolnienie lekarskie, skierowanie lub e-receptę. Większość serwisów medycznych funkcjonuje w oparciu o ankiety wypełniane przez pacjentów. Podaje się w nich przede wszystkim dane osobowe i kontaktowe, a także odpowiedzi na temat stanu zdrowia i występujących dolegliwości. W niektórych formularzach można przesłać zdjęcia pojawiających się objawów, wyników badań, dokumentacji medycznej lub karty wypisu ze szpitala. W przypadku stwierdzenia, że dany lek jest niezbędny i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego zażywania, pacjent otrzyma swoją e-receptę na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub numer telefonu. Aby ją zrealizować w aptece nie jest konieczna wersja papierowa recepty – choć można ją wydrukować i okazać farmaceucie. 

Artykuł partnerski

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds