Pomagają w walce z pandemią

Pomagają w walce z pandemią

Od początku pandemii produkują płyny do dezynfekcji rąk i przekazują je bezpłatnie szpitalom oraz hospicjom. Uruchomili innowacyjny program dostaw immunoglobulin ze szpitali wprost do domów pacjentów. Zapewniają także pomoc psychologiczną i wsparcie edukacyjne chorym. Choć obostrzenia są znoszone, to epidemia trwa i pomoc wciąż jest bardzo potrzebna. 

Takeda Pharma jest globalną, wiodącą firmą branży biofarmaceutycznej z siedzibą w Japonii. Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia nauki do produkcji innowacyjnych leków, by zapewnić pacjentom lepszy stan zdrowia i poprawić ich perspektywy na przyszłość. W dziedzinie badań i rozwoju Takeda skupia się na czterech obszarach terapeutycznych: onkologii, gastroenterologii, chorobach rzadkich i neurologii.

Jednym ze sposobów, w jaki w czasie pandemii Takeda Pharma wspiera środowisko medyczne, była decyzja o przestawieniu jednej z linii produkcyjnych w zakładzie Takedy w Łyszkowicach na wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk. Zapadła ona już w pierwszym miesiącu epidemii, a podyktowana była przede wszystkim potrzebami szpitali i innych instytucji, podejmujących opiekę nad osobami szczególnie narażonymi na ciężki przebieg COVID-19. Projekt udało się zrealizować dzięki wielkiemu zaangażowaniu i współdziałaniu pracowników zakładu.

– Nie wahaliśmy się ani chwili i od razu podjęliśmy się opracowania technologii produkcji i wytworzenia płynu dezynfekującego w naszym zakładzie w Łyszkowicach – mówi dyrektor zakładu Dawid Mazurek.

Po przejściu odpowiedniego procesu administracyjnego płyn został dopuszczony do użycia i trafi na rynek. Znaczna część produkcji zostanie przekazana polskim szpitalom bezpłatnie.

– Przekażemy nasz produkt szpitalom i hospicjom, które wciąż bardzo potrzebują środków sanitarnych oraz organizacjom działającym na rzecz pacjentów szczególnie narażonych na konsekwencje zakażenia koronawirusem. To część naszych szeroko zakrojonych działań pomocowych, prowadzonych od chwili wybuchu epidemii – podkreśla Magda Zbrzeźniak, dyrektor medyczna Takeda Pharma.

Zgodnie ze swoją misją, czyli działaniem w partnerstwie ze społecznością ochrony zdrowia, do tej pory Takeda Pharma wsparła 120 szpitali, hospicjów i organizacji pacjenckich, przekazując im maseczki chirurgiczne, przyłbice i inne środki ochrony osobistej.

– W firmie Takeda pomoc pacjentom oraz osobom związanym z ochroną zdrowia stanowi podstawę każdego działania, i tak jest również w czasach Covid-19. To właśnie dlatego od momentu wybuchu pandemii koronawirusa zmieniliśmy priorytety w zakresie wszystkich naszych działań – dodaje Nienke Feenstra, dyrektor generalna Takeda Pharma.

Dostawy do domu pacjentów

Z początkiem marca, w ścisłej współpracy z ośrodkami leczniczymi i w odpowiedzi na rekomendację Ministerstwa Zdrowia, Takeda Pharma, producent leków m.in. dla pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności (PNO), uruchomiła innowacyjny program dostaw immunoglobulin ze szpitali do domów pacjentów. W tej chwili programem objęci są pacjenci znajdujący się pod opieką jedenastu ośrodków leczniczych. Ich liczba sukcesywnie rośnie.

– Wykorzystujemy tu doświadczenia wynikające z prowadzonych od dawna dostaw leków do domów pacjentów chorych na hemofilię. Uruchomiony bardzo sprawnie program skierowany do osób z PNO przynosi znakomite efekty, odciążając system opieki zdrowotnej i chroniąc szczególnie wrażliwych pacjentów przed groźbą zachorowania na COVID-19, jak również odciążając ich od niepotrzebnego stresu, który wiązałby się z koniecznością ich pobytu w szpitalu – wyjaśnia Nienke Feenstra.

Reklama Reklama SU Bałtyk

Wsparcie psychologiczne i edukacyjne

Podobnie motywowane są działania Takeda w obszarze pomocy psychologicznej i edukacji. Firma zapewniła pomoc psychologiczną pacjentom skupionym wokół organizacji, z którymi Takeda współpracuje na co dzień. Organizacje te zrzeszają pacjentów z chorobami gastroenteologicznymi, hematologicznymi, immunologicznymi oraz rzadkimi chorobami genetycznymi, takimi jak choroba Fabry’ego, Gaucher’a czy dziedziczny obrzęk naczynioruchowy. Stres u tych pacjentów może wywołać zaostrzenie choroby lub, jak w przypadku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego, kolejny atak. Dzięki wsparciu profesjonalnego psychologa pacjenci ci będą mogli łatwiej radzić sobie ze swoją chorobą. Jest to szczególnie ważne w okresie niepewności, jaki niesie za sobą epidemia.

Takeda przygotowała i wydrukowała ulotkę zawierającą porady związane m.in. z leczeniem hemofilii i chorób genetycznych w warunkach epidemii COVID-19, a pacjenci z hemofilią uzyskali dostęp do filmów edukacyjnych ułatwiających prowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych. Dzięki zaangażowaniu firmy prowadzone są także specjalne webinary dla pacjentów, podczas których uzyskują oni informacje na temat bezpiecznych sposobów domowego korzystania z leków podawanych w postaci wlewów dożylnych.

Lekarze prowadzący pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz innymi nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit mają możliwość zapoznania z się z merytorycznym przekazem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w formie filmu edukacyjnego dostępnego online. Film i towarzyszące mu ulotki zawierają również zbiór przydatnych informacji dla pacjentów m.in. jak radzić sobie z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit w trakcie epidemii Covid -19.

Reklama Reklama PolisyTravel

Laptopy dla uczniów

Takeda nie zapomina również o pomocy dla wspólnot lokalnych. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyszkowicach, gdzie firma prowadzi zakład produkcyjny, otrzymali maseczki i płyn do dezynfekcji. Z kolei pracownicy Takedy podarowali wykorzystywany na co dzień w pracy sprzęt (laptopy i komputery stacjonarne) dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych, by ułatwić im w ten sposób zdalną edukację.  Łączna wartość pomocy w związku z epidemią COVID-19, udzielonej przez Takeda Pharma, przekroczyła 1,2 mln złotych.
Więcej informacji o firmie i jej działaniach pod LINKIEM

fot. Adobestock

Na podstawie informacji prasowej

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds