Problemy z wprowadzeniem drugiej waloryzacji emerytur

Problemy z wprowadzeniem drugiej waloryzacji emerytur

Wprowadzenie drugiej, interwencyjnej waloryzacji emerytur napotyka trudności zgłoszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS informuje, że potrzebuje co najmniej pół roku na przygotowanie się do tej zmiany, co sprawia, że termin wejścia w życie nowych przepisów – wrzesień  2024 – roku jest nierealny.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Wrześniowa waloryzacja emerytur

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada dodatkową waloryzację we wrześniu, jeśli wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu przekroczy 5%. Szacuje się, że koszt tej waloryzacji w 2024 roku wyniósłby 13,5 mld zł.

Zobacz również: Druga waloryzacja emerytur: lepsze zabezpieczenie finansowe seniorów [zasady, terminy, TABELA]

Zastrzeżenia ZUS

ZUS zgłasza krytyczne uwagi do projektu nowelizacji, zwłaszcza dotyczące powrotu do wysokości świadczenia sprzed dodatkowej wrześniowej waloryzacji przy corocznej marcowej waloryzacji. ZUS podkreśla, że takie rozwiązanie jest trudne do realizacji i może być niezrozumiałe dla emerytów. Proces przywrócenia wysokości świadczenia będzie skomplikowany, szczególnie gdy emerytura uległa zmianom z innych powodów, np. doliczonych składek.

ZUS ostrzega również, że wskaźnik waloryzacji za cały rok może być równy lub niższy od wrześniowego, co oznaczałoby przygotowanie rocznej waloryzacji bez zmiany wysokości świadczeń. Zaletą tego rozwiązania jest to, że wyższe świadczenia seniorzy otrzymywaliby już od września, a nie dopiero od marca następnego roku.

Dodatkowym wyzwaniem jest modyfikacja systemów informatycznych, która wymaga około sześciu miesięcy. ZUS przyznaje, że możliwe jest skrócenie tego czasu w przypadku pilnych projektów, jednak w przypadku wrześniowej waloryzacji czas ten jest niewystarczający. ZUS tłumaczy to koniecznością ogłoszenia przetargu na wprowadzenie zmian do systemu.

Zobacz również: Waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku: Rząd proponuje podwyżkę o 6,78%

Reklama Reklama PolisyTravel

Inflacja poniżej 5%

Prace nad wprowadzeniem przepisów umożliwiających szybszą podwyżkę świadczeń przeciągają się. Jednak wiele wskazuje na to, że inflacja w pierwszych sześciu miesiącach roku prawdopodobnie nie przekroczy 5%, co oznaczałoby, że nawet jeśli przepisy zostaną przyjęte, warunek do wypłacenia interwencyjnej waloryzacji świadczeń nie zostanie spełniony.

Zobacz również: Waloryzacja składek ZUS w 2024: 14,87 i 9,91 proc. zyskali przyszli emeryci 1 czerwca


Jeżeli interesują Cię informacje na temat nowych przepisów zapisz się do Newslettera Gazety Senior Zapisz się do Newslettera


 

 

 

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds