Trybunał Konstytucyjny przywraca sprawiedliwość: wyższe emerytury dla 200 tysięcy seniorów

Trybunał Konstytucyjny przywraca sprawiedliwość: wyższe emerytury dla 200 tysięcy seniorów

Około 200 tys. osób, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, może skorzystać na wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 4 czerwca 2024 roku. Wyrok ten dotyczy osób, które nabyły prawo do emerytury powszechnej po 2012 roku. TK uznał, że przepis pozwalający na pomniejszenie świadczenia emerytalnego, gdy dana osoba skorzystała z przejścia na wcześniejszą emeryturę, jest niekonstytucyjny, co stanowi naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa i prawa.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Wcześniejsza emerytura: nieświadomość konsekwencji podejmowanej decyzji

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązujący od 2013 roku, jest niezgodny z konstytucją. Zasada zaufania obywateli do państwa została naruszona, gdyż osoby decydujące się na wcześniejszą emeryturę nie były świadome, że może to skutkować pomniejszeniem ich przyszłych świadczeń emerytalnych.

Zobacz również: Emerytura 2024: kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Terminy od których zależy wysokość emerytury [kalendarz dla przyszłych emerytów]

Reklama Reklama PolisyTravel

Wysokość podwyżki i wyrównań po wyroku TK

Z danych ZUS wynika, że przeliczenie emerytur obejmie około 150 tys. osób, które już wystąpiły o emeryturę powszechną. W ich przypadku przeciętna miesięczna podwyżka świadczenia wyniosłaby 1191 zł, a przeciętna kwota wyrównania 64 075 zł. Dodatkowo zmiany obejmą 53,1 tys. osób, które pobierały wcześniejsze emerytury przed 1 stycznia 2013 roku i jeszcze nie przeszły na emeryturę powszechną, a przeciętna miesięczna podwyżka dla tych emerytów wyniosłaby aż 4493 zł.

Według wyliczeń ZUS zmiany mogą obejmować zarówno kobiety urodzone w latach 1949-1959 (z wyjątkiem rocznika 1953), jak i mężczyzn urodzonych w latach 1949-1952 oraz w 1954 roku.

Zobacz również: Waloryzacja składek ZUS w 2024: 14,87 i 9,91 proc. zyskali przyszli emeryci 1 czerwca

Reklama Reklama SU Bałtyk

Skutki finansowe dla budżetu państwa

ZUS szacuje, że wprowadzenie nowych zasad obliczania emerytur od 1 stycznia 2024 roku oznaczałoby wzrost wydatków dla budżetu państwa od 2,3 mld zł w bieżącym roku do 2,6 mld zł w 2033 roku. Koszt wyrównań za okres, w którym świadczenia były wypłacane w niższej wysokości, oszacowano na ponad 9,5 mld zł, na dzień 1 w stycznia 2024 roku.

Zobacz również: Czerwcowi emeryci. Dodatkowe pieniądze dla seniorów, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019 r. [wyrok TK]

Reakcja ministerstwa

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapytana o planowane zmiany w przepisach w związku z wyrokiem TK, poinformowała, że wszystkie decyzje i informacje będą przedmiotem analiz ministerstwa.

Zobacz również: Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego [nowe przepisy na przykładach]

Zalecenia TK

TK wskazał na konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych, które zagwarantują jednolite zasady zwrotu należnych świadczeń. Osoby, które uzyskają uprawnienia na podstawie tego wyroku, mogą występować z wnioskami o wznowienie postępowania na zasadach ogólnych.

Zobacz również: Kłopotliwy spadek: odrzucenie spadku przez zadłużone dzieci [Konsekwencje odrzucenia spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli]

Obliczenie należnego świadczenia emerytalnego poprzez pomniejszenie emerytury z wieku powszechnego o kwotę pobranych wcześniej emerytur [WYROK]

Dla osób zainteresowanych szczegółami sprawy, dostępne są dokumenty związane z wyrokiem TK. Można zapoznać się ze skargą konstytucyjną, jak również z uzupełnieniem i załącznikami. Dodatkowo, dostępne są stanowiska Sejmu, Prokuratora Generalnego oraz opinia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotycząca skutków orzeczenia wiążących się z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej. Znajdziesz je pod linkiem TUTAJ.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego przywraca nadzieję wielu wcześniejszym emerytom na sprawiedliwe traktowanie ich praw do emerytur, jednocześnie nakładając na ustawodawcę obowiązek wprowadzenia odpowiednich przepisów zapewniających im pełne i uczciwe zabezpieczenie społeczne.


Jeżeli interesują Cię aktualne informacje dot. wysokości emerytur, zapisz się do Newslettera Gazety Senior Zapisz się do Newslettera


Zobacz również: Webinarium;Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja”

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds