Wyróżnienie dla Krakowa! Konkurs Drzewo Pokoleń

Kraków i jego działania na rzecz seniorów zostały docenione w Ogólnopolskim Konkursie Drzewo Pokoleń. Konkurs skierowany jest do seniorów z pasją oraz organizacji promujących integrację międzypokoleniową. Miasto zostało nagrodzone dyplomem i sadzonką drzewa za system Centrum Aktywności Seniorów w ramach PASIOS, który koordynuje Biuro MOWIS i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej. To już III edycja krajowego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Miasto Łódź.

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Wątpliwości seniora

fot. Hirek Dymalski

W związku z tym wyróżnieniem zapytaliśmy Barbarę Szafraniec, członkinię Krakowskiej Rady Seniorów i Przewodniczącą Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, o ocenę polityki senioralnej Krakowa.
Barbara Szafraniec: – Miałam i mam nadal wątpliwości w wielu kwestiach dotyczących polityki senioralnej. Kilka lat temu były usprawiedliwione, bo niewiele o niej wiedziałam. Dzisiaj, z perspektywy własnych doświadczeń i otaczających mnie ludzi z „tej półki wiekowej”, też mam – tylko już zasadne i przemyślane.
Przez wiele lat działałam w sposób będący społecznym i obywatelskim zaangażowaniem, nie mając świadomości, że buduję sobie zręby przyszłej i bardzo konkretnej pracy. Nie interesowałam się wtedy planowaniem przyszłości na starość. Ale cztery lata temu wkroczyłam z przytupem w sam środek polityki senioralnej, bo w samorządzie gminnym. Działam drugą kadencję w Radzie Krakowskich Seniorów i Ogólnopolskim Porozumieniu Rad Seniorów. Dzięki tej pracy poznałam od podszewki samorządowe realia polityki społecznej pełnionej na rzecz i dla dobra seniorów. Muszę przyznać, że to całkiem spora wiedza.
Te samorządowe działania dla realizacji bieżących wyzwań oraz krótko czy długoterminowych planów dają szereg konkretnych możliwości. Organizacje pozarządowe, wiele grup nieformalnych oraz tworzące się gminne rady seniorów to gotowe narzędzia do korzystania z dobrodziejstwa polityki senioralnej. Samorządy w ramach swoich struktur i dzięki społecznemu obywatelskiemu wsparciu rozpoznają lokalne potrzeby seniorów, które przekuwane są w konkrety dla osób starszych. W Krakowie dzięki takiej współpracy dzieje się wiele.
Społeczne pieniądze kierowane są do seniorów na podstawie wieloletniego programu pod nazwą PASIOS. Program na lata 2015-2020 został zaopiniowany przez gremia społeczne i realizowany jest pod ich czujnym okiem. To dobry pomysł na partycypację osób starszych. W ramach tego programu powstało już 35 Centrów Aktywności Seniora, a docelowo ma ich być 54, czyli po trzy w każdej dzielnicy Krakowa. Rada Krakowskich Seniorów czynnie uczestniczy w programach inicjowanych przez służby samorządowe. W swojej społecznej pracy wykazuje się również inicjatywnością potwierdzoną m.in. organizacją dwóch Ogólnopolskich Kongresów Rad Seniorów. Była też głównym wykonawcą pomysłu powołania Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Te przedsięwzięcia były możliwe dzięki dobrej współpracy z władzami miasta, którego przychylność i otwartość na sprawy osób starszych znalazły potwierdzenie w realizacji ambitnych pomysłów samych seniorów. Mamy satysfakcję z takiej współpracy. Cieszy nas, seniorów, przyjazny klimat i odwaga samorządowa. Czy zatem „na dziś” pozbawiam się tych wątpliwości? Nie, mam je nadal, gdyż w dużej mierze podyktowane są troską o los osób starszych, które nie korzystają z oferty do nich kierowanej. Świat nauki wspiera nas swoimi badaniami i potwierdza nasze obawy o skuteczność w docieraniu z ofertą do szerszej grupy osób starszych.
Dzisiaj moje wątpliwości mają sprecyzowany wymiar i są równocześnie siłą napędową do dalszej pomysłowości w działaniu. Bogata oferta dla seniorów, która stała się w Krakowie już tradycją, na dobre zagościła w życiu osób starszych. To dowód, że warto powtarzać dobre pomysły, że warto korzystać z wymiany dobrych praktyk, bowiem buduje to podwaliny do przemyślanej i spójnej polityki senioralnej. I tu kolejna wątpliwość czy raczej obawa – aby nie zostało to zmarnowane. Ale wątpliwości nie ma tylko ten, co nic nie robi…

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds