Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie dróg oddechowych

Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie dróg oddechowych

Liczba przypadków astmy i chorób alergicznych wzrosła w ciągu ostatnich dziesięcioleci, w szczególności na terenach uprzemysłowionych. Dodatkowo dane wskazują, że mieszkańcy miast doświadczają więcej alergii oddechowych niż mieszkańcy wsi, głównie z powodu interakcji między chemicznymi zanieczyszczeniami powietrza a ziarnami pyłków roślin. Przez to wpływ zanieczyszczeń powietrza na czynność dróg oddechowych zdaje się być poważnym problemem, z którym każdy z nas powinien się zapoznać.

Czym są zanieczyszczenia powietrza?

Zanieczyszczenie powietrza jest definiowane jako wszystkie substancje, które przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery albo pogorszenia stanu ekosystemu. Znajduje się tutaj wiele różnych zanieczyszczeń, w tym substancji w formie stałej, ciekłej i gazowej. Wyróżnia się pięć głównych rodzajów zanieczyszczeń: cząstki stałe (PM od 2,5 do 10 μm), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO) i ozon (O3). Wśród cząstek zawieszonych znajdują się: kurz, opary, dym, mgły, zanieczyszczenia gazowe, węglowodory, lotne związki organiczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i pochodne halogenów w powietrzu, które w wysokich stężeniach powodują podatność na wiele chorób płucnych oraz różne rodzaje nowotworów.

Zanieczyszczenia powietrza mogą nasilać alergię

Nagły wzrost poziomu zanieczyszczenia środowiska spowodowany rozwojem przemysłowym i wzmożonym ruchem pojazdów silnikowych w miastach wpłynął na jakość powietrza, a w konsekwencji na ciężkość i śmiertelność z powodu chorób alergicznych. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na alergie oddechowe zależy od kombinacji czynników, w tym składników i stężenia zanieczyszczenia środowiska, czasu ekspozycji, wentylacji, warunków klimatycznych oraz interakcji między zanieczyszczeniami a pyłkiem.

Po pierwsze – zanieczyszczenia powietrza mogą uszkadzać ścianę komórkową pyłku, ułatwiając uwalnianie alergenu do środowiska i jego przenikanie do dolnych dróg oddechowych (więcej informacji o alergenach znajdziesz tutaj: https://www.claritine.pl/).

Po drugie – zanieczyszczenia mogą wchodzić w interakcje z małymi cząstkami przenoszącymi alergeny, które przechodzą przez drogi oddechowe i powodują objawy astmy u osób predysponowanych.

Po trzecie – kontakt alergenów z chemikaliami powoduje zwiększenie ich zdolności do wywoływania alergii.

Po czwarte – niektóre składniki zanieczyszczeń powietrza mogą stymulować odpowiedź alergiczną zachodzącą za pośrednictwem IgE.

Po piąte – w niedawnych badaniach naukowych uznano, że zanieczyszczenie powietrza ma zdolność do zwiększenia ilości alergenów w ziarnach pyłku.

Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie

Wielkość zanieczyszczeń ma duże znaczenie w wywoływaniu chorób płuc i serca. Cząsteczki o mniejszych rozmiarach docierają do dolnych dróg oddechowych, a zatem mają większy potencjał powodowania chorób płuc i serca. Co więcej, badania wskazują, że zanieczyszczenia drobnymi cząsteczkami powodują przedwczesną śmierć u osób z chorobami serca lub płuc, w tym zaburzeniami rytmu serca, zawałami serca, zaostrzoną astmą i ograniczoną funkcją płuc. Świszczący oddech, kaszel, suchość w jamie ustnej i ograniczenie czynności z powodu problemów z oddychaniem są najczęstszymi objawami klinicznymi chorób układu oddechowego wynikającymi z zanieczyszczenia powietrza. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia PM w otoczeniu może prowadzić do znacznego skrócenia długości życia, głównie z powodu wzrostu śmiertelności na raka płuc.

Artykuł sponsorowany

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds