Czy będzie likwidacja 13. i 14. emerytury? [Wyjaśnienie i analiza sytuacji]

Czy będzie likwidacja 13. i 14. emerytury? [Wyjaśnienie i analiza sytuacji]

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, które mogą zaniepokoić seniorów – mowa o ewentualnym odebraniu 13. i 14. emerytur. Czy rzeczywiście grozi im utrata tych dodatkowych świadczeń? W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić, skąd wzięły się te obawy i jakie są ich podstawy.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Likwidacja 14. emerytury? Ograniczenie 13-tki

Pomysł na likwidację 13. i 14. emerytur pojawił się w kontekście dyskusji na temat Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. W niektórych kręgach pojawiły się głosy, że dodatkowe emerytury nie są zrównoważonym rozwiązaniem dla finansów państwa i powinny zostać zmienione lub zlikwidowane. To właśnie te informacje wpłynęły na wzrost niepokoju wśród seniorów.

Kto stoi za propozycją likwidacji dodatkowych emerytur?

Za propozycją zmian w systemie emerytalnym stoją największe organizacje zrzeszające przedsiębiorców, takie jak Konfederacja Lewiatan, BCC, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Pracodawców RP i Związek Rzemiosła Polskiego. Te organizacje opiniują Wieloletni Plan Finansowy Państwa i przedstawiły swoje stanowisko w tej sprawie.

Opiniowanie Wieloletniego Planu Finansowego: cel i znaczenie

Opiniowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa ma na celu ocenę zrównoważenia finansów państwa oraz wypracowanie długoterminowych strategii w zakresie polityki fiskalnej. W trakcie tego procesu różne podmioty, takie jak organizacje przedsiębiorców czy związki zawodowe, mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje zmian, które mają na celu poprawę sytuacji finansowej państwa. Warto jednak pamiętać, że wyrażone przez przedsiębiorców opinie mają charakter konsultacyjny i nie są równoznaczne z decyzją rządową. W związku z tym, seniorzy nie powinni się zbyt wcześnie niepokoić o przyszłość swoich dodatkowych emerytur. Jednak warto być świadomym tych dyskusji i śledzić rozwój sytuacji, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami w systemie emerytalnym.

Dodatki do emerytury 2023, sołtysowe, 13. i 14. emerytura, waloryzacja, zwrot podatku, 500plus dla seniora, 200plus [ZESTAWIENIE]

Reklama Reklama PolisyTravel

Co proponują przedsiębiorcy w kwestii 13 i 14. emerytury?

Przedsiębiorcy zgłaszają swoje obawy co do wpływu 13. i 14. emerytur na finanse państwa. W związku z tym przedstawili swoje propozycje zmian w systemie emerytalnym, które mają na celu zmniejszenie kosztów dla budżetu oraz skierowanie dodatkowych środków do osób najbardziej potrzebujących wsparcia. Przyjrzyjmy się bliżej tym propozycjom.

13. emerytura: zasady przyznawania i propozycje zmian

Aktualnie 13. emerytura przyznawana jest wszystkim seniorom, bez względu na wysokość ich emerytury lub renty. Jednak organizacje przedsiębiorców proponują wprowadzenie kryteriów dochodowych, które miałyby ograniczyć liczbę osób uprawnionych do otrzymania tego dodatkowego świadczenia. W praktyce oznaczałoby to, że tylko emeryci i renciści z najniższymi dochodami otrzymaliby 13. emeryturę, a pozostali zostaliby z niej wyłączeni.

13. emerytura 2023. Wypłata trzynastki [KWOTA do ręki, TERMINY, WNIOSEK?]

14. emerytura: zasady przyznawania i propozycje zmian

14. emerytura, zgodnie z rządowym projektem ustawy, ma stać się stałym świadczeniem, z nieco bardziej skomplikowanymi zasadami przyznawania niż 13. emerytura. Maksymalna kwota 14. emerytury ma trafić do osób, których renta lub emerytura nie przekroczy kwoty 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach, 14. emerytura ma być pomniejszana na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

Przedsiębiorcy proponują całkowitą likwidację 14. emerytury, argumentując, że dodatkowe koszty ponoszone przez budżet państwa mogą zostać lepiej wykorzystane na inne cele, takie jak wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Podsumowując, przedsiębiorcy proponują wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym, które mają na celu zmniejszenie obciążenia budżetu państwa oraz skierowanie dodatkowych środków do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Jednak warto pamiętać, że te propozycje mają charakter konsultacyjny, a ostateczna decyzja należy do rządu.

14. emerytura 2023 [rząd przyjął ustawę] Na stałe, elastyczny termin wypłaty, próg dochodowy bez waloryzacji i kwota wyższa niż emerytura minimalna

Reklama Reklama SU Bałtyk

Czy seniorzy powinni się martwić o 13 i 14. emerytury?

Likwidacja 13 i 14 emerytury – to tylko opinia, a nie decyzja rządowa

Przede wszystkim, warto podkreślić, że informacje na temat ewentualnych zmian w przyznawaniu 13. i 14. emerytur są na razie jedynie opinią przedstawioną przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców, a nie oficjalną decyzją rządową. Organizacje te, takie jak Konfederacja Lewiatan, BCC, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Pracodawców RP i Związek Rzemiosła Polskiego, wyraziły swoje stanowisko w związku z opiniowaniem Wieloletniego Planu Finansowego. Warto zaznaczyć, że opiniowanie Wieloletniego Planu Finansowego to proces konsultacji społecznych, podczas którego różne organizacje mają możliwość przedstawienia swoich opinii na temat planowanych wydatków budżetowych. Ostateczna decyzja w sprawie zmian w systemie emerytalnym należy jednak do rządu i parlamentu.

Rządowy projekt ustawy o 14. emeryturze

Rządowy projekt ustawy o wprowadzeniu 14. emerytury przewiduje, że dodatkowe świadczenie będzie wypłacane seniorom, którzy otrzymują rentę lub emeryturę nieprzekraczającą 2900 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń kwota 14. emerytury będzie pomniejszana na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Celem wprowadzenia 14. emerytury jest wsparcie finansowe osób z niższymi emeryturami lub rentami. Biorąc pod uwagę, że rząd dopiero co przygotował projekt ustawy o 14. emeryturze, wydaje się mało prawdopodobne, aby zdecydował się na rezygnację ze swojego sztandarowego pomysłu.

Przeczytaj również: Bezpłatne leki 65+. Zapowiedź rozszerzenia programu o młodszych seniorów. Które leki będą bezpłatne?

Czy dojdzie do zmian w systemie emerytalnym?

Choć ostatnio pojawiły się informacje o możliwości likwidacji 14. emerytury oraz ograniczenia 13. emerytury tylko do osób z najniższymi dochodami, na razie są to jedynie opinie przedstawione przez organizacje przedsiębiorców. Warto pamiętać, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do rządu i parlamentu.

Biorąc pod uwagę rządowy projekt ustawy o 14. emeryturze oraz znaczenie dodatkowych wypłat dla seniorów, wydaje się mało prawdopodobne, aby rząd zdecydował się na rezygnację ze swojego sztandarowego pomysłu. Warto jednak śledzić dalszy rozwój sytuacji i być na bieżąco z informacjami na temat ewentualnych zmian w systemie emerytalnym.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Bezpłatne leki 65+. Rozszerzenie programu o młodszych seniorów. Które leki będą bezpłatne? [ZAPOWIEDŹ]

14. emerytura 2023 – na stałe, elastyczny termin wypłaty, próg dochodowy bez waloryzacji i kwota wyższa niż emerytura minimalna [PROJEKT USTAWY]

Dodatki do emerytury 2023, sołtysowe, 13. i 14. emerytura, waloryzacja, zwrot podatku, 500plus dla seniora, 200plus [ZESTAWIENIE]

Bezpłatne Leki 75+. Kiedy resort zdrowia zniesie kłopotliwy wymóg? Aktualny termin MZ [recepta S na leki 75plus]

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds