Akty z Urzędu Stanu Cywilnego dostępne online i inne ułatwienia w czasie pandemii.

Akty z Urzędu Stanu Cywilnego dostępne online i inne ułatwienia w czasie pandemii.

W czasie pandemii ZUS pomaga klientom w uzyskaniu zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego. Na wniosek klienta Zakład może wystąpić o odpisy aktów stanu cywilnego, które są potrzebne m.in. do ustalenia prawa i wypłaty m.in. zasiłku pogrzebowego.

– Pomimo epidemii życie toczy się dalej. Nasi bliscy od nas odchodzą i wtedy potrzebujemy zasiłek pogrzebowy a do tego musimy mieć odpisy aktów z USC. W tym wyjątkowym i trudnym czasie dla wszystkich chcemy pomóc naszym klientom, dlatego występujemy w ich imieniu o przesłanie do nas potrzebnych odpisów – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Rzeczniczka jednak zastrzega, że aby ZUS mógł uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, musi dostać od klienta wniosek o zasiłek i oświadczenie z danymi, które umożliwią Urzędowi Stanu Cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

Zasiłek pogrzebowy – ułatwienie akt zgonu online pozyska ZUS online

– Aby ZUS mógł pozyskać z Urzędu Stanu Cywilnego odpis aktu zgonu we wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 bardzo uważnie i dokładnie należy wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej: imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu. Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, należy wpisać miejsce zgonu (miejscowość) – wyjaśnia Kowalska-Matis. Na tej podstawie ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej.

Wnioski i oświadczenie elektronicznie lub papierowo

Oświadczenia i wnioski elektronicznie należy składać wyłącznie przez PUE. – Proszę pamiętać o tym, że dokumenty przesłane e-mailem nie będą przyjmowane do rozpatrzenia. Na stronie internetowej ZUS szczegółowo opisano jak złożyć wnioski za pośrednictwem PUE, w jaki sposób dołączyć plik oświadczenia. Udostępnione zostały też formularze do wydruku, jeśli ktoś chce złożyć dokumenty papierowo – dodaje Iwona Kowalska-Matis. Dokumenty, które – zgodnie z przepisami – nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej. Te dokument należy wrzucić do skrzynki wystawionej w każdej placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Ułatwienia dot. także zasiłku macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego.

Więcej szczegółów, wnioski, instrukcje ich wypełniania oraz inne niezbędne informacje pod linkiem TUTAJ

Więcej na temat działalności ZUS w czasie pandemii m.in.

Seniorze, jeśli musisz coś załatwić w ZUS – zrób to przez telefon lub Internet

Gdzie znaleźć dokumenty do emerytury?

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.