Akty z Urzędu Stanu Cywilnego dostępne online i inne ułatwienia w czasie pandemii.

Akty z Urzędu Stanu Cywilnego dostępne online i inne ułatwienia w czasie pandemii.

W czasie pandemii ZUS pomaga klientom w uzyskaniu zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego. Na wniosek klienta Zakład może wystąpić o odpisy aktów stanu cywilnego, które są potrzebne m.in. do ustalenia prawa i wypłaty m.in. zasiłku pogrzebowego.

– Pomimo epidemii życie toczy się dalej. Nasi bliscy od nas odchodzą i wtedy potrzebujemy zasiłek pogrzebowy a do tego musimy mieć odpisy aktów z USC. W tym wyjątkowym i trudnym czasie dla wszystkich chcemy pomóc naszym klientom, dlatego występujemy w ich imieniu o przesłanie do nas potrzebnych odpisów – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Rzeczniczka jednak zastrzega, że aby ZUS mógł uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, musi dostać od klienta wniosek o zasiłek i oświadczenie z danymi, które umożliwią Urzędowi Stanu Cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

Zasiłek pogrzebowy – ułatwienie akt zgonu online pozyska ZUS online

– Aby ZUS mógł pozyskać z Urzędu Stanu Cywilnego odpis aktu zgonu we wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 bardzo uważnie i dokładnie należy wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej: imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu. Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, należy wpisać miejsce zgonu (miejscowość) – wyjaśnia Kowalska-Matis. Na tej podstawie ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej.

Wnioski i oświadczenie elektronicznie lub papierowo

Oświadczenia i wnioski elektronicznie należy składać wyłącznie przez PUE. – Proszę pamiętać o tym, że dokumenty przesłane e-mailem nie będą przyjmowane do rozpatrzenia. Na stronie internetowej ZUS szczegółowo opisano jak złożyć wnioski za pośrednictwem PUE, w jaki sposób dołączyć plik oświadczenia. Udostępnione zostały też formularze do wydruku, jeśli ktoś chce złożyć dokumenty papierowo – dodaje Iwona Kowalska-Matis. Dokumenty, które – zgodnie z przepisami – nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej. Te dokument należy wrzucić do skrzynki wystawionej w każdej placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Ułatwienia dot. także zasiłku macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego.

Więcej szczegółów, wnioski, instrukcje ich wypełniania oraz inne niezbędne informacje pod linkiem TUTAJ

Więcej na temat działalności ZUS w czasie pandemii m.in.

Seniorze, jeśli musisz coś załatwić w ZUS – zrób to przez telefon lub Internet

Gdzie znaleźć dokumenty do emerytury?

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds