Czym jest niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Czym jest niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji bywa utożsamiana z niepełnosprawnością. Tymczasem różnice są istotne i warto je poznać, szczególnie przed złożeniem wniosku o 500+.

Wypłaty tzw. 500+ dla niepełnosprawnych rozpoczęły się w październiku. Zgodnie z przepisami ustawy z 31 lipca 2019 r. przysługują one osobom dorosłym, które spełniają kryterium dochodowe i posiadają wymagane przepisami orzeczenie. Osoby ubiegające się o dodatek muszą przedstawić orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Tymczasem wiele wniosków nie ma dołączonego takiego dokumentu. Jak podaje rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku, wiele problemów stwarza rozróżnienie pojęć niepełnosprawności i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czym różni się niezdolność do samodzielnej egzystencji od niepełnosprawności?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji przyznaje się osobie, która potrzebuje pomocy drugiej osoby w najprostszych czynnościach życiowych. Oznacza to, że opiekun nie tylko musi zrobić zakupy i przygotować jedzenie, ale także nakarmić podopiecznego. O niezdolności do samodzielnej egzystencji mówimy wtedy, gdy potrzeba jest pomoc w codziennej higienie, poruszaniu się, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz praktycznie we wszystkich kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. Krótko mówiąc, osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji jest całkowicie zależna od osób, które się nią opiekują.

– Odmiennie jest w przypadku orzeczeń o niepełnosprawności i jej stopniu, które wydają zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności a nie ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Osoby niepełnosprawne często pracują i prowadzą aktywne życie rodzinne, towarzyskie i sportowe. W takiej sytuacji lekarz orzecznik nie przyzna im statusu osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Wskazówki ZUS

– Wiele osób, które przychodzą do nas pyta o to czy fakt, iż mają przyznany określony stopień niepełnosprawności daje im gwarancję dostania 500+ i są bardzo rozczarowane, gdy dowiadują się, że to nie wystarczy. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że aby otrzymać świadczenie uzupełniające, czyli. tzw. „500+”, należy posiadać ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które jest wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania dodatku, bo o tym czy go dostaniemy decyduje lekarz orzecznik ZUS – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Co powinny zrobić osoby, które chcą otrzymać wsparcie, a nie posiadają orzeczenia wydanego przez zusowskiego lekarza orzecznika? Rzeczniczka ZUS radzi, aby do wniosku o dodatek dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dowody, które pomogą orzecznikowi przy wydaniu orzeczenia. Mogą to być na przykład: karta badania profilaktycznego, dokumentacja z rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza opiekującego się pacjentem. Co ważne, dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Wypowiedź Iwony Kowalskiej

 

Przeczytaj również:
Rozwiązania poprawiające jakość życia seniorów

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Disqus ( )