Emerytura bez podatku, ale składka zdrowotna wyższa. Polski Ład dla emeryta (TABELA 2022)

Emerytura bez podatku, ale składka zdrowotna wyższa. Polski Ład dla emeryta (TABELA 2022)

W styczniu ruszył Polski Ład dla emeryta, czyli reforma podatkowa wprowadzająca postulowaną przez seniorów emeryturę bez podatku. Towarzyszy jej jednak zwiększona składka zdrowotna. Dla kogo zmiany są korzystne? Dla kogo neutralne? A którzy emeryci stracili na Polskim Ładzie? Co jeszcze warto wiedzieć?

Aktualizacja 22.01.2022

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Emerytura bez podatku – zmiany 2022

Polski Ład zwiększył wysokość kwoty wolnej od podatku – do 30 000 zł. Na zmianach tych skorzystać ma nawet do 90 proc. emerytów i rencistów. Zgodnie z nowymi regulacjami w przypadku świadczeń do 2 500 zł brutto miesięcznie nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego. Niestety brak jednego podatku rządzący zrekompensowali sobie nowym obciążeniem. Z początkiem stycznia wzrosła bowiem wysokość składki zdrowotnej, i to aż do 9 proc.

Polski Ład wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. i na opisanych zasadach funkcjonował do 8 stycznia 2022 r. Kiedy po apelach wprowadzono rozporządzeniem zmiany dot. naliczania zaliczki na podatek dochodowy dla lepiej uposażonych emerytów. Co to oznacza, wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Reklama Reklama SU Bałtyk

Emerytura a Polski Ład – kto skorzysta na zmianach?

Wprowadzona w ramach Polskiego Ładu emerytura bez podatku dotyczy wszystkich, których emerytura lub renta nie przekracza kwoty 30 000 zł brutto rocznie. W praktyce skorzystają osoby otrzymujące najniższe świadczenia. Osoby, które co miesiąc otrzymują nie więcej niż 2 500 zł brutto, są zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku. W stosunku całego roku przy świadczeniu w wysokości 2 500 zł można zaoszczędzić nawet do 2 250 zł. Niestety jednak najprawdopodobniej nie odczują oni tych zmian, ponieważ wzrośnie wysokość składki zdrowotnej.

Reklama Reklama PolisyTravel

Od kiedy emerytura bez podatku?

Nowe zmiany w przepisach zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów we wrześniu 2021 r. Zgodnie z zapowiedziami nowe przepisy weszły w życie wraz z dn. 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że nowe, powiększone, a niekiedy pomniejszone (o kwotę podatku dochodowego i nowej wyższej składki zdrowotnej) emerytury popłynęły do seniorów w styczniu 2022 r.

Polski Ład: Wyższa składka zdrowotna emeryta w 2022

Wraz z początkiem nowego roku pojawiło się niestety również kilka podwyżek. Jedna z nich dotyczy wysokości składki zdrowotnej. Polscy renciści i emeryci muszą zapłacić tyle samo, co każdy pracownik na etacie – 9 proc. W przypadku seniorów i rencistów rząd zrezygnował z przyznania obniżki, tak jak miało to miejsce m.in. w przypadku przedsiębiorców. W efekcie wprowadzonych zmian od nowego roku część emerytów zamiast 17 proc. PIT płaci 9 proc. składki zdrowotnej. W ostatecznym rozrachunku osoby, które nie otrzymują więcej niż 2 500 zł miesięcznie, zyskają. Niestety zmiany te nie będą tak spektakularne, jak wynika to z zapowiedzi.

Emerytura bez podatku – ile więcej do emerytury?

W praktyce osoby, które z tytułu emerytury dostają do 2 500 zł brutto miesięcznie, w stosunku roku zaoszczędzą nawet do 2 200 zł. W połączeniu z innymi świadczeniami – w tym po waloryzacji i doliczeniu „trzynastki”, osoby te mogą otrzymać nawet do 4 000 zł. W 2022 r. nie przewidziano wypłaty tzw. “czternastki”.
Niestety nie wszyscy mogą liczyć na tak wiele. Niemalże o tysiąc zł. mniej zyskają osoby, których emerytura czy renta wynosi pomiędzy 1 800 a 2 000 zł brutto. Ich świadczenie wzrośnie o 130 zł miesięcznie, co w skali całego roku daje kwotę około 1 600 zł.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Emerytura bez podatku – kto straci, kto nic nie zyska? Tabela emerytur w Polskim Ładzie

Warto również wspomnieć o tych emerytach, którzy stracą lub nic nie zyskają na wprowadzonych od nowego roku zmianach.

Wbrew zapowiedziom najbiedniejsi, czyli emeryci z najniższymi świadczeniami, którzy nie wypracowali minimalnej emerytury, nic nie zyskają na wprowadzanych zmianach. Osoby z emeryturami do 483 zł brutto od stycznia będą otrzymywać dokładnie taką samą kwotę jak dotychczas.

Zysk z Polskiego Ładu dla emeryta zaczyna się dopiero powyżej kwoty 484 zł brutto i kończy na emeryturze w wysokości 4900 zł brutto.

Seniorzy, którzy wypracowali wyższe świadczenia, nie byli zadowoleni. Emerytura bez podatku dotyczy tylko tych, których miesięczne świadczenie nie przekraczało 2 090 zł na rękę w 2021 r. W praktyce więc mieli stracić ci, którzy wypracowali emeryturę powyżej 5 000 zł brutto. Najwięcej osoby z emeryturami w wysokości 10 000 zł, w skali całego roku nawet do 4 000 zł. Mowa głównie o osobach, które znalazły zatrudnienie w energetyce i górnictwie, zwłaszcza jeżeli kontynuowali swoją karierę już po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Polski ład, a emerytury bez podatku 2022 – Tabela

Emerytura brutto  Emerytura netto  Emerytura bez podatku, ale z wyższą składką zdrowotną netto (Polski Ład) Różnica (na rękę)
1 000 zł 864 zł 910 zł 46 zł
1 500 zł 1 273 zł 1 365 zł 92 zł
2 000 zł 1 681 zł 1 820 zł 139 zł
2 500 zł 2 090 zł 2 275 zł 185 zł
3 000 zł 2 499 zł 2 645 zł 146 zł
3 500 zł 2 908 zł 3 015 zł 107 zł
4 000 zł 3 316 zł 3 385 zł 69 zł
4 500 zł 3 725 zł 3 755 zł 30 zł
4 920 zł  Bez zmian Bez zmian Bez zmian

W pierwszych dniach stycznia 2022 r. ZUS potwierdził zapowiedzi, publikując oficjalną informację dotyczącą wysokości emerytur po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Przedziały kwotowe wyglądały następująco:

  • BEZ ZMIAN. Emerytury w przybliżeniu do 483 zł – wypłacone w tej samej kwocie jak za grudzień 2021 r. z ograniczoną składką zdrowotną do zaliczki obowiązującej do 31 grudnia 2021 r..
  • ZYSK. Emerytury w przybliżeniu od 484 zł do 2 500 zł – wypłacone w wyższej kwocie niż w 2021 r. z zaliczką do urzędu skarbowego 0 zł.
  • ZYSK. Emerytury w przybliżeniu powyżej 2 500 zł do 4 920 zł – wypłacone w kwocie wyższej niż w 2021 r. z zaliczką do urzędu skarbowego na tyle niższą w 2022 r. w  stosunku do 2021 r., że pokryje wzrost odliczanej składki zdrowotnej (9 proc).
  • STRATA. Emerytury w przybliżeniu powyżej kwoty 4 920 zł – wypłacone w kwocie niższej niż w 2021 r. z zaliczką do urzędu skarbowego niższą w 2022 r. niż w 2021 r., która jednak nie rekompensuje wzrostu odliczanej składki na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.). UWAGA! Wprowadzono zmianę sposobu naliczania zaliczki na podatek dochodowy rozporządzeniem z dnia 8 stycznia 2022 r., co powoduje, że emerytury powyżej kwoty 4 920 zł brutto– będą wypłacone w kwocie nie niższej niż w 2021 r. Więcej informacji poniżej.

Polski Ład wyrównania dla emerytów – rozporządzenie

Wprowadzona rozporządzeniem zmiana oznacza, że emeryci i renciści, których wysokość emerytur lub rent mieści się w przedziale 4 920 zł – 12 800 zł brutto będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne na starych zasadach. W konsekwencji dla tej grupy osób starszych wprowadzenie Polskiego Ładu będzie neutralne. Nic nie stracą, bo emerytury i renty nie będą pomniejszanie, ale i nic nie zyskają. Dotyczy to około 6 proc. emerytów i niecałe 2 proc. rencistów. Wysokość wyrównania dla poszczególnych emerytów będzie wynosić od 9 do ok. 230 zł.

8 stycznia 2022 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Polski Ład w 2022 r. nie pozwala odliczać (9 proc.) składki zdrowotnej od podatku, a podwyższona kwota wolna od podatku (do 30 tys. zł w 2022 r.) nie rekompensowała tej straty w przypadku lepiej uposażonych seniorów.

Osoby, które pobierają emeryturę wyższą niż 12 800 zł brutto, zostały wykluczone z wyrównania i będę otrzymywać niższą emeryturę. ZUS podaje, że dotyczy to ok. 500 osób.

Powyższe zmiany dotyczą wyłącznie emerytów i rencistów, którzy nie dorabiają. W przypadku pracujących i pobierających emeryturę seniorów sytuacja jest dalece bardziej skomplikowana.

Polski Ład 2022. Zwrot nadpłaconego podatku dla emeryta, terminy

Nowa wysokość kwoty emerytury „na rękę” będzie obowiązywała od lutego, a osoby, które otrzymały wypłaty emerytury lub renty za styczeń, w lutym otrzymają wyrównanie. W kolejnych miesiącach emerytury mają być wypłacane na opisanych powyżej korzystniejszych zasadach.

Seniorzy, którzy dopiero czekają na swoją styczniową emeryturę, dostaną ją w obniżonej kwocie, ponieważ przekazy i przelewy zostały zlecone na bazie poprzednich przepisów. ZUS zapewnia, że wszyscy otrzymają wyrównania w lutym.

Polski Ład wyrównanie dla emeryta, wniosek?

Nie ma potrzeby składać żadnego wniosku, zwrot ma się odbyć automatycznie.

Polski Ład dla seniora 2022 – zasady, które uległy zmianie

Przypominamy, że ZUS oficjalnie informował w pierwszych dniach 2022 r., iż emerytury powyżej kwoty 4 920 zł brutto będą wypłacone w kwocie niższej niż w 2021 r. z zaliczką do urzędu skarbowego niższą niż w 2021 r., z uwagi na wzrost kwoty wolnej od podatku, która jednak nie rekompensuje wzrostu składki (do 9 proc.) na ubezpieczenie zdrowotne.

Rząd wycofał się z tej zmiany w Polskim Ładzie, prawdopodobnie dlatego, że seniorzy z wyższymi świadczeniami apelowali, a nawet grozili państwu pozwem zbiorowym.

Zobacz również:

13. emerytura 2022 – kwota netto, warunek wypłaty, terminy etc.

Dodatki do emerytur 2022: 13 emerytura, 14 emerytura, 500 plus dla seniora, 200 plus dla seniora, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek osłonowy, waloryzacja i inne świadczenia [ZESTAWIENIE].

Ulgi dla seniora 2022. PIT-0 dla seniora, karta seniora, ulga na leki, zniżka PKP, ulgi na abonament RTV i inne [ZESTAWIENIE]

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds