Dzienne Domy Pomocy we Wrocławiu

Dzienne Domy Pomocy we Wrocławiu

Dzienny Dom Pomocy to wrocławski sposób na zapewnienie osobom niesamodzielnym godnego życia?

Dzienny Dom Pobytu Semaforowa, sala projekcyjna

sala projekcyjna

Zdarza się, że na skutek zdarzeń zdrowotnych jak choroba alkoholowa, otępienie starcze, następuje brak samodzielności w codziennych czynnościach życiowych. Gdy do tego pobierane świadczenia są niskie, problem wydaje się nie do rozwiązania. Dla takich osób we Wrocławiu powstają Dzienne Domy Pomocy. Właśnie kolejne dwa zostały oddane do użytku na Brochowie. W sumie zostanie oddanych do dyspozycji 120 miejsc dziennego pobytu.

W tych czterech placówkach znajdą opieką osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Najważniejsze jednak jest to, że nie zostają zerwane więzi rodzinne, że nie następuje odizolowanie od lokalnego środowiska — powiedział podczas uroczystości prezydent Jacek Sutryk.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli lokalni działacze oraz Jacek Wasik – dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego KE we Wrocławiu. Projekt Dzienne Domy Pomocy otrzymał wysokie wsparcie finansowe z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu”. Projekt rozpoczął się na początku tego roku i potrwa do 31 października 2021 roku.

Dzienny Dom Pobytu, sala gimnastyczna

sala gimnastyczna

Projekt jest realizowany przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu we współpracy z Fundacją „Bajkowy Świat”. Więcej o projekcie
Do tej pory udało się oddać do użytku trzy obiekty, przy Karmelkowej 25 i dwa przy Semaforowej 5, ostatni czwarty będzie uruchomiony na początku 2020 roku przy ulicy Skoczylasa w Leśnicy.
Pensjonariusze znajdą w tych miejscach opieką pielęgniarki i psychologa, będą uczestniczyli w gimnastyce i zabawach logicznych, mogą też rozmawiać, zawierać nowe znajomości, oglądać telewizję. Trochę jak w przedszkolu.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych mieści się we Wrocławiu przy ulicy Mącznej 3. Tam dowiecie się więcej na temat Dziennych Domów Pomocy albo ze strony tutaj
Pobyt w tych placówkach jest odpłatny, a wysokość opłat zależy od dochodu na członka rodziny i ustalana jest decyzją administracyjną. Tutaj znajdziecie regulamin link
Opieka nad osobami starszymi i troska o nie jest sprawą trudną. Z jednej strony obowiązki zawodowe z drugiej obawa czy właściwie zajmuję się bliskim. W Dziennych Domach Pomocy wsparcie znajdują także opiekunowie osób niesamodzielnych. Powojenny wyż demograficzny przechodzi teraz na emerytury.

sala klubowa, Dzienny Dom Pomocy

sala klubowa

Przybywa w szybkim tempie osób starszych i niesamodzielnych. Zmieniły się też warunki życia. Już nie mieszkamy w wielopokoleniowych rodzinach, najczęściej każdy ma swoje mieszkanie. To stwarza nowe wyzwania przed opiekunami osób starszych i niesamodzielnych. We Wrocławiu wsparciem mogą być między innymi Dzienne Domy Pomocy. Szacuje się, że we Wrocławiu mieszka ponad 200 tysięcy ludzi w wieku poprodukcyjnym. To sporo. Wiele z tych osób będzie wymagało dodatkowej opieki. Dlatego tak ważna jest każda forma rozwijania pomocy dla niesamodzielnych seniorów.

tekst, zdjęcia: Jerzy Dudzik

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds