Jak być szczęśliwym? Podpowiada psycholog, dr Jadwiga Kwiek

Jak być szczęśliwym? Podpowiada psycholog, dr Jadwiga Kwiek

Czym jest szczęście i jak być szczęśliwym? Wyjaśnia psycholog, dr Jadwiga Kwiek

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Wszyscy szukamy odpowiedzi na to pytanie. Warto jej szukać, bo warto być szczęśliwym. Szczęśliwym wiedzie się lepiej, lepiej układają się im relacje z innymi ludźmi, są zdrowsi, zazwyczaj dłużej żyją, więcej zarabiają, z sukcesem realizują się zawodowo na rynku pracy.

„Szczęśliwym nie tylko chce się bardziej, ale także więcej mogą, ponieważ szerzej patrzą, mądrzej myślą i mają lepszy kontakt ze swoim ciałem”
(J. Czapiński)

Na obecnym etapie badań nad szczęściem uważa się, że szczęście w 50% zależne jest od warunków środowiskowych i genetycznych, a drugie 50% jest w naszych rękach. Czyli jest o co zabiegać. Należy przy tym zaznaczyć, że zdania na temat tego, czym jest szczęście, są bardzo podzielone.

Teorie szczęścia

Są tacy psycholodzy, którzy uważają, że jesteśmy na tyle szczęśliwi, na ile pomyślne jest nasze życie. Że im więcej mamy zaspokojonych potrzeb, tym bardziej jesteśmy szczęśliwsi. Inni uważają, że szczęście jest względne i zależy od bieżącego kontekstu doświadczenia, wyobrażenia, nastroju, oczekiwania itp. Że najważniejszymi kryteriami oceny życia są: aspiracje (czego bym chciała/chciał), relacje z innymi ludźmi, własna przeszłość, oczekiwania (czego się spodziewałam/spodziewałem). Często odpowiedzi na to, czy jesteśmy szczęśliwi, szukamy we własnych nastrojach. A te, jak wiadomo, są zmienne. Toteż i poczucie szczęścia jest zmienne.

Na szczególną uwagę zasługują teorie szczęścia mówiące, że z upływem czasu ludzie adaptują się do zarówno dobrych, jak i złych rzeczy i to sprawia, że warunki, w jakich się na dłużej znaleźli, przestają wpływać na ich dobrostan psychiczny. Zdają się to potwierdzać doświadczenia ludzi, którzy potrafili być szczęśliwi w warunkach wojennych opresji. Potwierdzają to również teorie zakładające, że istotą człowieka jest zdolność nadawania sensu doświadczeniom własnym i innych ludzi, mówiące, że szczęście jest możliwe wtedy, kiedy żyjemy według zasad własnego Ja.

Z kolei teoria autentycznego szczęścia kładzie nacisk na rozróżnienie pomiędzy przyjemnościami a gratyfikacjami. Przyjemności są chwilowe, można je czerpać ze złamania rutyny, smakowania nowości i bezmyślnego chłonięcia wrażeń. Natomiast gratyfikacje są bardziej trwałe, wynikające z oddania się bez reszty temu, co się robi, zaangażowania ujawniającego mocne strony i cnoty człowieka. Zdaniem przedstawicieli tak rozumianego szczęścia istnieje sześć kardynalnych, uniwersalnych cnót: mądrość i wiedza, odwaga, miłość i humanitaryzm, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, duchowość i transcendencja. Nie ma nic złego w poszukiwaniu przyjemności, byleby nie kosztem gratyfikacji i sensu działań. A dobre życie to życie pełne, czyli takie, które łączy przyjemność, gratyfikacje i sens.

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Cebulowa teoria szczęścia

Jedną z popularniejszych jest cebulowa teoria szczęścia J. Czapińskiego, zgodnie z którą istnieją trzy warstwy czy poziomy dobrostanu psychicznego. Poziom najgłębszy i zdeterminowany genetycznie, nie zawsze i nie w pełni subiektywnie doświadczany, to wola życia, odpowiednik potencjalnego poziomu szczęścia. To on dawał siłę do przetrwania więźniom obozów koncentracyjnych, zesłańcom w łagrach. Poziom drugi to subiektywnie doświadczana wartość własnego życia, na które składają się: zaspokojenie potrzeb, ocena własnego życia, poczucie sensu życia, bilans emocjonalny. Jest on w dużej mierze związany ze wzorami kulturowymi, jakie przyswoiliśmy sobie w wyniku wychowania. Zależy od tego, jakie systemy wartości uznajemy za własne, jaką mamy hierarchię wartości. Najbardziej zewnętrzna warstwa cebuli to bieżące doświadczenia emocjonalne oraz satysfakcje cząstkowe odnoszące się do konkretnych aspektów życia: mieszkania, zarobków, rodziny, przyjemności.

Reklama Jesienny Rejs Seniora

Mity na temat szczęścia

Jak widać, odpowiedź na pytanie o drogę do szczęścia zależeć będzie od tego, co nazwiemy szczęściem. Dodatkowo rzecz komplikuje się za sprawą różnorakich mitów na temat szczęścia.
✔ Mit pierwszy, wbrew potocznym mniemaniom, mówi o tym, że młodość nie jest okresem najbardziej szczęśliwym, często najszczęśliwsi są najstarsi.
✔ Mit drugi – choć zawistni nieszczęśliwi głoszą, że szczęście ogłupia, w istocie szczęśliwi są bardziej skuteczni, a przekonanie o możliwości odniesienia sukcesu działa jak samospełniające się proroctwo.
✔ Mit trzeci – nieszczęśliwe zdarzenia, paraliż, utrata wzroku nie uniemożliwiają szczęścia. Czas leczy wszelkie rany, a wola życia wraca po każdym niepowodzeniu.
✔ Mit czwarty to pieniądze! Pieniądze dają szczęście tylko biednym, którym umożliwiają zaspokojenie podstawowych, wcześniej niezaspokojonych potrzeb życiowych. Po ich zaspokojeniu dalszy wzrost zamożności nie ma wpływu na poziom szczęścia.
✔ Mit piąty dotyczy posiadanie dzieci. Badania wskazują, że rodzice odczuwają szczęście, gdy dzieci opuszczają dom i kończą się kłopoty związane z ich wychowywaniem.

Patronat medialny Patronat medialny Telefon Zaufania

Jak być szczęśliwym?

Mimo różnorodności teorii, mitów można podać kilka rad i wskazówek odpowiadających na pytanie: jak być szczęśliwym? Należy mieć przyjaciół. Nie chcieć zbyt wiele, wyzwolić się z kultu młodości, cieszyć się pięknem. Nie dbać o sławę. Wyzbyć się pożądliwości. Nie mieć pretensji do świata. Mierzyć siebie swoją własną miarą. Zrozumieć swój świat. Nie pouczać. Iść na kompromisy ze sobą i światem. Godzić się na miernotę życia. Nie wierzyć w sprawiedliwość świata. Z zasady ufać ludziom. Nie skarżyć się na życie. Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.

A nade wszystko pamiętać, że wbrew potocznym mniemaniom to nie młodość jest okresem najbardziej szczęśliwym. Często najszczęśliwsi są najstarsi. Pod warunkiem, że zobaczą, jak wiele jeszcze mogą, a jak niewiele muszą. Jak bardzo są panami własnej woli. Będąc, w większości przypadków, wolni od bieżącej gorączki związanej z zabezpieczeniem codziennego bytu możemy wreszcie być sobą. Żyć według własnych reguł. Tylko tyle i aż tyle!

Może Cię zainteresować: 

Co daje seniorom najwięcej satysfakcji? Zadowolenie z życia seniorów w Polsce – WYNIKI BADANIA

Jak żyć, żeby nie żałować… czyli kobiety kobietom. Cykl NA 2 GŁOSY … A CZASAMI 3

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds