O aktywność seniorów warto walczyć…

Żyjemy w czasach, kiedy w szybkim tempie stajemy się społeczeństwem starzejącym się, a słowo „senior” nie znika z realnego i medialnego obiegu. Dla części starszych osób „jesień życia”, wiążąca się po wielu latach intensywnej pracy z przejściem na emeryturę, to dojrzałe, prawdziwe życie, pełne blasków i zaangażowania dla ludzi i na rzecz ludzi. Dla innych to pora rosnących problemów, kłopotów ze zdrowiem i poczuciem samotności, wynikających z nieuchronnej starości i konieczności stawiania im czoła.

Nagły przeskok w stan spoczynku stanowi dla nich szok i oznacza zagubienie. Spora grupa nie potrafi przystosować się do nagłej zmiany w życiu, poradzić sobie z nowymi wyzwaniami i uwarunkowaniami. Tacy szczególnie potrzebują pomocnej dłoni. Stąd też zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów oraz inspirowanie i wspieranie ich aktywności w każdym środowisku staje się pierwszoplanowym zadaniem dla władz różnego szczebla i organizacji pozarządowych.

Ważni i potrzebni

Seniorzy to nie margines. Jesteśmy ważną częścią społeczeństwa, ważną częścią każdego miasta i gminy. Musimy mieć świadomość, że liczba seniorów stale wzrasta i będzie wzrastać. To wiadomość dla decydentów, aby byli bardziej zdecydowani do podejmowania odważnych inicjatyw na rzecz najstarszych mieszkańców lokalnych społeczności. Istotnym przy tym zjawiskiem powinno być oparcie swoich działań na przekonaniu, że miasto przyjazne seniorom, to miasto uniwersalne – przyjazne wszystkim. Nie ulega wątpliwości, że takie inicjatywy wymagają empatii, cierpliwości i zrozumienia. Trzeba docenić więc tych, którzy z pasją i życzliwością odpowiadają na potrzeby seniorów i wspierają ich poprzez różnorodne przedsięwzięcia i rozwiązania. Takich przykładów, godnych naśladowania, jest w naszym kraju, co cieszy, coraz więcej.

Ostrów przyjazny seniorom

Wystarczy spojrzeć na Ostrów Wielkopolski, pięknie rozwijające się miasto w Południowej Wielkopolsce, w którym mieszkam i żyję. Barwne, radosne, zielone, przyjazne ludziom, gdzie od wielu lat kreuje się pozytywny obraz współczesnego seniora. Wpływ na ten stan rzeczy miało w znacznej mierze powstanie dziesięć lat temu Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego pod patronatem Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim. Ta inicjatywa Pana Józefa Kozana, znanego i cenionego w środowisku pedagoga, człowieka wielu talentów, wyszła naprzeciw oczekiwaniom środowiska senioralnego i szybko zyskała powszechną akceptację. Skupiając wokół siebie wielu sojuszników i sprzymierzeńców przekonano władze o potrzebie wykorzystania potencjału intelektualnego i zaangażowania osób starszych w sprawy miasta i regionu. Seniorom stworzono warunki dla wspólnego spędzania czasu w rodzinnej atmosferze oraz do włączenia ich w przedsięwzięcia o charakterze oświatowo-kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania zdrowego trybu życia. W ten sposób Uniwersytet stał się ważnym ogniwem oświatowego pejzażu, pożyteczną ideą kształcenia ustawicznego, stale rozwijaną i umacnianą dla dobra systematycznie powiększającej się liczby seniorów. Wystarczy zauważyć, że o ile z chwilą powstania Uniwersytetu było nas 186 skupionych w 17 grupach edukacyjnych, to obecnie jest nas 425 zaangażowanych w 34 sekcjach tematycznych i zajęciach warsztatowych. Przez ostatnie lata w pracach Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przewinęło się ponad 1200 osób.

Gdy rzeczy niemożliwe stają się możliwymi

Patrzę od lat z dumą na ofertę organizacyjną i programową, dzięki której słuchacze naszego Uniwersytetu mają możliwość wzbogacania aktywności intelektualnej, fizycznej i psychicznej oraz zaspokajania swoich potrzeb kulturowych, poznawczych i towarzyskich pod kątem swoich zainteresowań. Miło spoglądać na uśmiechnięte twarze jeszcze niedawno pogrążonych w smutku i zadumie nad swym losem wielu osób oraz na żywiołową aktywność seniorów podczas wykładów audytorskich, różnorodnych zajęć dydaktycznych, w kołach zainteresowań, warsztatach czy na spotkaniach integracyjnych, jak też podczas imprez okolicznościowych, festynów i w ramach funkcjonowania Klubu Podróżnika. Przez wiele lat nieprzykładający wagi do tego, jakie perspektywy mają przed sobą, nagle pokazali swoją pasję, energię i determinację w osiąganiu wyznaczonych celów. Rzeczy niemożliwe stały się możliwymi. Wiek im w tym nie przeszkadza. Udowadniają sobie i innym, że dojrzały okres życia może być piękny, intrygujący, barwny i pełen wrażeń.

Wydarzenie Społeczne Roku 2010

Rozbudzone nadzieje i optymistyczne nastawienie do życia, trafienie w gusty, oczekiwania i zainteresowania seniorów spowodowało, że prowadzone w ramach Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku formy aktywności cieszą się dużym uznaniem wśród mieszkańców naszego miasta i regionu. Dali temu wyraz w plebiscycie „Gazety Ostrowskiej” przyznając naszemu Uniwersytetowi tytuł Wydarzenia Społecznego Roku 2010, zaś prezesowi Stowarzyszenia Panu Józefowi Kozanowi tytuł „Ostrowianina Roku”. Warto przy tym podkreślić pomoc i wsparcie ze strony Pani Beaty Klimek, prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Pana Pawła Rajskiego, Starosty Ostrowskiego, często obecnych wśród naszych słuchaczy. Przykładem doceniania pozycji Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w mieście było przyznanie przez Radę Miejską medalu „Za zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

UTW w opiniach seniorów

Opinia władz harmonizuje z odczuciami seniorów, którzy swoją postawą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju i umacniania Uniwersytetu. Aby mieć pełniejszy obraz tego stanu rzeczy pozwolę sobie zacytować wypowiedzi niektórych z nich, z jakimi często się spotykam:
„Jesień życia to nie kres, a dopiero początek prawdziwego odkrywania siebie,
swoich pasji i zainteresowań”, „Moje życie stało się aktywne, radosne i pełne nowych wyzwań. Spoglądam teraz z większym optymizmem w przyszłość”, „Przestałam się zamykać w domowych pieleszach i zaczęłam wychodzić do ludzi. Uśmiech częściej gości na moim obliczu”, „Dbając o kondycję fizyczną i umysłową po okresie długoletniej pracy zawodowej poczułam się osobą bardziej kreatywną”, „Pogłębiona wiedza z informatyki pozwala mi spojrzeć na sprawy codzienne z całkiem innej perspektywy”, „Nowi ludzie i nowe otoczenie umożliwiają mi beztroskie spędzanie czasu i nadają sens mojemu życiu”, „Poznanie języka obcego ułatwia mi kontakty towarzyskie i rodzinne”, „Nowe pasje, jakie tutaj znalazłem, stały się balsamem dla mojej duszy. Otworzyłem się na świat i ludzi, zaakceptowałem go takim, jakim się stał bez bliskich mi osób”, „Nawiązane przyjaźnie ubarwiły moją codzienność i oddaliły ode mnie szare i smutne myśli, jakie dotąd często mi towarzyszyły”.

Uwierzyć w siebie

Kreatywność wielu osób i tworzenie czegoś nowego przyczyniają się do sukcesów Uniwersytetu w zakresie realizacji projektów otrzymywanych w ramach konkursów ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp i Starostę Ostrowskiego, jak też poprzez granty w relacjach ze Stowarzyszeniem Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Na podkreślenie zasługuje włączanie się w takie ambitne przedsięwzięcia coraz większej grupy osób w dojrzałym wieku, pokazujących swoje talenty, ambicje i pasje. Żyją kolorowo i pomagają żyć innym.
Chciałbym tą drogą zachęcić seniorów w różnych regionach naszego kraju do aktywnego włączania się w nurt życia wokół Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wszelkiej zaś maści sceptykom, negatywnie nastawionym do ludzi i do świata, zamkniętym w sobie, celebrującym smutek i gorycz, widzącym wszystko w czarnych kolorach powiedzieć: „Nie marnuj swojego życia na łzy, tylko bierz z niego wszystko, co najlepsze, co dobrego daje Ci los. Nie czekaj na to, aż Ci życie na tacy przyniesie szczęście, tylko walcz o nie. Najlepsze, co możesz zrobić dla siebie, to uwierzyć w siebie.”
Spotkajmy się kiedyś na wspólnym biesiadowaniu i wymianie doświadczeń.

tekst i zdjęcia: Kazimierz Nawrocki, Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (materiał nadesłany przez czytelnika)

 

 

2014 Chorwacja Piknik

Kazimierz Nawrocki
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds