Rady do spraw Polityki Senioralnej II kadencji (2020-2024)

Rady do spraw Polityki Senioralnej II kadencji (2020-2024)

Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach polityki społecznej wobec osób starszych. Działa od roku 2013 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie zarządzenia Ministra.

Do głównych zadań Rady do spraw Polityki Senioralnej należy opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych oraz przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Członkowie II kadencji

Nowo powstała Rada będzie stanowić forum otwartego dialogu o koncepcji, kształtowaniu i ustalaniu kierunków rozwoju polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa. Do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek; administracji rządowej; organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych; uczelni i instytucji badawczych, wydelegowanych do prac w Radzie.
Członków Rady powołuje minister, co poprzedzone jest ogłoszeniem o naborze na członków Rady. Członkowie Rady do spraw Polityki Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Rada do spraw polityki Senioralnej na lata 2020 – 2024

 • Wojciech Adamczyk
 • ks. dr Sławomir Augustynowicz
 • Ewa Biłek Regnowska
 • prof. dr hab. Piotr Błędowski
 • dr Joanna Borowiak
 • dr Artur Dąbrowski
 • prof. dr hab. Małgorzata Duda
 • Lech Zbigniew Feszler
 • Bożena Monika Figiel
 • Anna Grabowska
 • prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
 • Dorota Hurna
 • Anna Kokocińska
 • Agnieszka Komar-Morawska
 • Stefania Krawczyk
 • Dariusz Kucharski
 • Kordian Kulaszewicz
 • Krystyna Lewkowicz
 • Małgorzata Michalska
 • dr Elżbieta Ostrowska
 • dr inż. Anita Richert-Kaźmierska
 • Dominik Rozkrut
 • Łukasz Salwarowski
 • Monika Skrzyńska
 • Jolanta Szmidt
 • prof. dr hab. Piotr Szukalski
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
 • Mieczysław Wojtaszek
 • Maciej Zdziarski

źródło: senior.gov.pl

Pierwszeństwo do urny wyborczej dla seniorów. Oficjalny komunikat

Srebrne Debaty – rusza cykl spotkań środowisk senioralnych oraz ekspertów


Zapisz się do Newslettera Gazety Senior, a otrzymasz na swój adres e-mailowy zbiór najciekawszych artykułów publikowanych w serwisie GazetaSenior.pl Zapisz się do Newslettera


Grażyna Mazurek: nie będziemy Radą „kanapową” – tekst Andrzeja Wasilewskiego

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds