Renta dożywotnia. Co musisz wiedzieć, zanim podpiszesz umowę? [PORADNIK]

Renta dożywotnia. Co musisz wiedzieć, zanim podpiszesz umowę? [PORADNIK]

Emerytura czy renta otrzymywana ZUS często nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków. Rosnące koszty życia sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na rozwiązanie, jakim jest renta dożywotnia. Stanowi ona dodatkowe wsparcie finansowe dla osób po 65. roku życia. Czym jest renta dożywotnia i co należy wiedzieć przed podpisaniem umowy?

Materiał reklamowy Funduszu Hipotecznego Familia

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Czym jest renta dożywotnia?

Renta dożywotnia to dodatkowe świadczenie pieniężne, które można otrzymywać jednocześnie z emeryturą czy rentą przyznaną przez ZUS, KRUS czy inny organ emerytalny. Jest to propozycja dla osób, które są właścicielami nieruchomości. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, renta dożywotnia zakłada przeniesienie praw własności nieruchomości na podmiot, który w zamian do końca życia wypłaca seniorowi comiesięczną rentę. Jednocześnie senior w dalszym ciągu może mieszkać w swoim domu lub mieszkaniu, korzystając z nich na dotychczasowych warunkach. Po jego śmierci nieruchomość nie wchodzi w skład masy spadkowej. Jeśli nie chcesz zmieniać miejsca zamieszkania i swoich przyzwyczajeń, to rozwiązanie może być dla Ciebie.

Renta dożywotnia – najczęstsze obawy seniorów

Obawy seniorów zazwyczaj skupiają się na kwestiach bezpieczeństwa np. niekorzystnych zapisach czy ryzyku utraty renty, jeśli dana instytucja, z którą podpisali umowę, zbankrutuje. Najbardziej chyba seniorzy boją się też utraty dachu nad głową jeszcze za życia. To zrozumiałe, że seniorzy chcą mieć możliwość podpisania umowy w poczuciu bezpieczeństwa, dlatego należy zachować ostrożność i wiedzieć, jakich zabezpieczeń oczekiwać od instytucji oferującej rentę dożywotnią.

Renta dożywotnia to instytucja prawna, która oparta jest na przepisach Kodeksu Cywilnego. Jest to rozwiązanie finansowe dedykowane seniorom. Z roku na rok coraz więcej seniorów decyduje się podpisać umowę renty dożywotniej, co potwierdzają dane Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Dla niektórych jest to sposób na wyjście z długów i spłatę zobowiązań wobec wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej, banku, firmy pożyczkowej czy innego wierzyciela. Dla innych droga do podniesienia komfortu życia. Jednak najczęściej środki przyznawane przez ZUS nie wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów życia, dlatego seniorzy potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki.

Umowę najlepiej podpisać z profesjonalnym funduszem z solidnym zapleczem finansowym

Prawo przewiduje, że umowę o rentę dożywotnią można podpisać z dowolną osobą fizyczną bądź instytucją. Często wybór pada na członków rodziny, jednak nie każdy może liczyć na wsparcie dzieci, rodzeństwa czy dalszych krewnych, a co więcej sytuacja ta może prowadzić do konfliktów czy nawet uzależnienia seniora od bliskich.

Rozwiązaniem jest podpisanie umowy z profesjonalnym funduszem, który posiada nie tylko odpowiednie kompetencje, ale i zaplecze finansowe, gwarantujące seniorowi bezpieczeństwo i gwarancję wypłaty renty w długim okresie. Jedną z takich instytucji jest Fundusz Hipoteczny Familia, który działa od 2010 roku. Jego oferta skierowana jest do właścicieli różnego typu nieruchomości – domów jednorodzinnych, mieszkań w blokach czy w kamienicach, czy własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, a nawet właścicieli gruntów. Współpraca przebiega na jasnych zasadach, dając odpowiednie zabezpieczenie finansowe osobom starszym.

Renta dożywotna a wycena nieruchomości

Pierwszym krokiem do zawarcia umowy renty dożywotniej jest przeprowadzenie wyceny nieruchomości. Chodzi o to, aby ustalić, jaką ma ona wartość – jest to bardzo istotny etap, który w dużym stopniu decyduje o wysokości renty dożywotniej. Wycena nie powinna być przeprowadzona przez przypadkową osobę – w Funduszu Hipotecznym Familia dokonuje jej licencjonowany, niezależny rzeczoznawca majątkowy. Przygotowuje on operat szacunkowy, stanowiący pełnowartościową część dokumentacji.

Umowa renty dożywotniej tylko w formie aktu notarialnego

Umowa renty dożywotniej powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, co ma miejsce, jeśli senior decyduje się współpracować z Funduszem Familia. Jednocześnie senior musi wiedzieć, co podpisuje. Dlatego też po akceptacji warunków w Funduszu Familia, sporządzony zostaje projekt aktu notarialnego, który czytany jest i omawiany wspólnie z klientem. Jeśli nie ma on żadnych zastrzeżeń czy wątpliwości, dokument podpisywany jest w kancelarii notarialnej, w obecności notariusza. Jest to osoba, która nie tylko zatwierdza zawarcie umowy, lecz również czuwa nad tym, aby jej treść była zgodna z przepisami prawa.

Zabezpieczenia w umowie – to powinien być standard!

W każdej umowie renty dożywotniej powinny znaleźć się odpowiednie zabezpieczenia interesów seniora. Jednym z nich jest zapis regulujący prawo do dożywotniego użytkowania lokalu. Gwarancja, że senior może użytkować nieruchomość na takich samych warunkach, jak dotychczas, zamieszkując ją do końca życia. W zamian otrzymuje comiesięczne świadczenie pieniężne w postaci renty. W przypadku przeniesienia się seniora do domu opieki czy hospicjum, lokal może zostać wynajęty, a korzyści z tego tytułu zasilą jego konto.

Drugie zabezpieczenie dotyczy bezpośrednio finansów seniora. Chodzi o poddanie się przez Fundusz egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego. Brzmi skomplikowanie, ale jest to nic innego, jak uproszczona procedura, dzięki której senior może domagać się zwrotu pieniędzy bez konieczności przeprowadzania długiego postępowania sądowego. Sprawa trafi bezpośrednio do komornika, który zajmie się egzekucją należności z majątku firmy. Jest to zabezpieczenie na wypadek sytuacji, gdyby fundusz spóźniał się z wypłatą renty. Fundusz Familia pozwala dochodzić seniorom należnych im środków już w przypadku zaległości w uregulowaniu jednomiesięcznej renty. Warto mieć na uwadze, że podpisanie umowy, która nie zawiera powyższych zabezpieczeń, wiąże się ze sporym ryzykiem. Ta kwestia jest często pomijana w przypadku zawierania umów z osobami
fizycznymi, tymczasem to właśnie to zabezpieczenie gwarantuję wypłaty renty.

Koszty podpisania umowy renty dożywotniej

Podpisanie umowy renty dożywotniej, zwłaszcza w formie aktu notarialnego, rodzi pytania o koszty, jakie trzeba będzie w związku z tym ponieść. Ponadto, co z wynagrodzeniem rzeczoznawcy majątkowego, który dokonuje wyceny nieruchomości. Istotnym elementem będzie też wynagrodzenie prawnika, który skonstruuje umowę oraz honorarium notariusza. Fundusz Hipoteczny Familia pokrywa te koszty w pełnej kwocie.

Dodatkowo warto wiedzieć, że korzystając z oferty Funduszu, senior nie będzie musiał na własną rękę ubezpieczać lokalu oraz płacić podatku z tytułu jego użytkowania. Otrzyma również pakiet Assistance, w ramach którego można naprawić wszelkie awarie, do jakich dojdzie w mieszkaniu. W ramach tego ubezpieczenia klienci mają możliwość skorzystania z pomocy medycznej w razie nieprzewidzianych wypadków.

Reklama Fundusz Hipoteczny Familia Infolinia kontakt

Artykuł powstał we współpracy z Funduszem Hipotecznym Familia S.A. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.familiasa.pl. Fundusz Hipoteczny Familia S.A. to wyspecjalizowana instytucja finansowa powołana do wypłaty świadczeń renty dożywotniej. Świadczenie renty dożywotniej pozwala seniorom na utrzymanie lub uzyskanie wyższego standardu życia na emeryturze.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Renta dożywotnia – comiesięczny zastrzyk gotówki – sposobem na długi?

Renta dożywotnia, czyli comiesięczny zastrzyk gotówki – recepta na podwyżki cen?

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds