Trudności z programem darmowe Leki 65+. Jakie problemy napotykają seniorzy? Co robić? [10 pytań i odpowiedzi]

Trudności z programem darmowe Leki 65+. Jakie problemy napotykają seniorzy? Co robić? [10 pytań i odpowiedzi]

Od 1 września bieżącego roku osoby starsze, które ukończyły 65 lat, są uprawnione do otrzymania recept na niezbędne leki, które zrealizują w aptece za darmo, pod warunkiem że leki, które przyjmują, znalazły się na liście bezpłatnych preparatów. Wykaz leków dla seniorów 65 plus to 3800 pozycji. W praktyce okazało się, że nie zawsze jest to takie proste.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Program Leki 65+: pierwsze kłopoty

Program bezpłatnych leków dla osób powyżej 65 roku życia został wprowadzony w dużym pośpiechu i niektórzy seniorzy doświadczyli trudności z otrzymaniem bezpłatnych leków. Są to różnego typu problemy, w tym materiale zebraliśmy te, z którymi czytelnicy zgłaszali się najczęściej. Przykłady są autentyczne, ale zanonimizowane.

W naszej intuicyjnej wyszukiwarce, szybko sprawdzisz, czy twój lek znalazł się wśród tych, które możesz otrzymać bezpłatnie: Bezpłatne leki 65+. Jakie leki za darmo po 65 roku życia? [LISTA, WYSZUKIWARKA]

Pierwsze reakcje na program 65+ były dość emocjonalne, dominowało niedowierzanie.

Co wy piszecie o bezpłatnych lekach dla osób 65+? Takich leków jest może około 400, reszta w waszej wyszukiwarce jest płatna. Oszukany senior

Choć nie bez przeszkód i trudności, ale od 1 września 2023 roku pacjenci po 65. roku życia mogą otrzymać e-receptę na bezpłatne leki, pod warunkiem że:

1. Przypisany lek znajduje się w specjalnym wykazie Ministerstwa Zdrowia dotyczącym leków refundowanych dla uprawnionych pacjentów [tzw. Lista 65+].
2. Przypisany lek spełnia wskazania refundacyjne z wykazu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego leków refundowanych.
3. E-recepta ma specjalne oznaczenie „S”.
4. Lekarz ma dostęp do systemu, aby sprawdzić pod względem bezpieczeństwa i konieczności stosowania ilość oraz rodzaj przypisywanych pacjentowi wszystkich leków.

W wykazie leków dla seniorów 65 plus znalazło się 3800 pozycji, nie oznacza to, że wszystkie leki są obecnie dostępne dla seniorów za darmo. Wiele leków wciąż jest odpłatnych w 100%.

Zobacz również: Opaska SOS z teleopieką – bezpieczeństwo seniora czy tylko modny gadżet? [Rozmowa + Kod Rabatowy]

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Problemy z otrzymaniem recepty S na leki 65+

Kto może mi wystawić receptę na darmowe leki 65+? Krystyna 66 lat.

Przypomnijmy, że receptę na darmowe leki 65+ może wystawić:

  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), czyli lekarz rodzinny, który ma umowę z NFZ.
  • Lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), czyli tzw. lekarza specjalista lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym.
  • Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ.
  • Lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Czy muszę założyć Internetowe Konto Pacjenta, aby otrzymać receptę na bezpłatne leki od lekarza specjalisty? Czytałam, że taki wymóg istniał i ministerstwo zdrowia miało go znieść? Chodzi o lek neurologiczny, który znalazł się na nowej liście darmowych leków? Bożena, 74 lata.

Jeżeli wszystkie wspomniane warunki zostaną spełnione, tj. Lek jest na liście bezpłatnych leków 65+ i spełnia wskazania refundacyjne, a lekarz ma dostęp do systemu, aby sprawdzić ilość oraz rodzaj przepisywanych pacjentowi wszystkich leków, to doktor będzie mógł wystawić e-receptę na bezpłatny lek.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma dostęp do Internetowego Konta Pacjenta niezależnie od tego, czy pacjent mu udostępnił taki wgląd, natomiast lekarz specjalista może poprosić o takie upoważnienie. Lekarz może poprosić o dostęp do IKP, jeżeli uzna, że jest taka potrzeba.

Dlaczego mój lekarz geriatra, który teraz pracuje w prywatnej przychodni, mówi mi, że nie może wystawić mi recepty darmowej? Wanda, 80 lat.

Lekarz, który przyjmuje wyłącznie prywatnie, może nie mieć zawartej umowy z NFZ na wystawianie recept refundowanych.

Zobacz również: Jak sprawdzić, gdzie dostępny jest lek? Kto ma lek? Brakujące leki 2023 [PRZEWODNIK nie tylko dla seniora]

Reklama Reklama PolisyTravel

Leki 65+ skarga do rzecznika praw obywatelskich

Mam receptę na 6 miesięcy, którą zacząłem realizować latem, czyli kupiłem 1 opakowanie, pozostało mi jeszcze 5. Oczywiście, lek jest na 100%. Mam więcej niż 65 lat, a mój lek znalazł się na liście leków bezpłatnych. Pielęgniarka od lekarza rodzinnego odmówiła wystawienia recepty z oznaczeniem „S”, twierdząc, że system jej nie pozwala, i skierowała mnie do lekarza specjalisty, aby ten anulował receptę. Planowana wizyta za pół roku, wydatki na te leki idą w setki złotych. Co mam zrobić, aby otrzymać receptę? Marian, 69 lat.

Ponieważ e-receptę może anulować jedynie osoba, która wystawiła oryginalny dokument, pod warunkiem że dokument nie został jeszcze zrealizowany, można zwrócić się do lekarza rodzinnego z pytaniem, czy może wystawić nową receptę. Jeżeli lekarz rodzinny otrzymał zaświadczenie od lekarza specjalisty m.in. o rozpoznaniu i dawkowaniu leku, to na podstawie takiego zaświadczenia lekarz POZ ma możliwość wystawienia recepty na leki, które pacjent przyjmuje w leczeniu specjalistycznym z przysługującą refundacją.

Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę dla lekarza rodzinnego, zawierające informacje o rozpoznaniu choroby, sposobie jej leczenia, rokowaniach, ordynowanych lekach, okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych jest obowiązkiem lekarza specjalisty i powinno być ono przekazywane lekarzowi rodzinnemu nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Kolejka seniorów w przychodni, wszyscy przyszli przepisać recepty na darmowe. Lekarz nie ma czasu przyjmować pacjentów. Janina, 70 lat.

Skala tego problemu jest na tyle duża, że do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Prezesa Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia dotycząca m.in. programu leki 65+. Organizacja informuje, że seniorzy masowo zgłaszają się do placówek podstawowej opieki zdrowotnej z prośbami o wystawienie nowych recept na zażywane leki, ponieważ recepty wystawione w lipcu i sierpniu nie pozwalają im na bezpłatne otrzymanie leku. Zdaniem lekarzy zrzeszonych w PPOZ, o bezpłatności powinna decydować data zakupu leku, a nie termin wystawienia recepty. Biuro RPO poprosiło dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, Łukasza Szmulskiego, o zabranie stanowiska w tej sprawie. Czekamy na dalsze informacje, będzie o nich informować.

Zobacz również: Emerytura do 5 tys. bez podatku [tabela] i dwie waloryzacje. Propozycje dla seniorów [Koalicja Obywatelska]

Lek na liście, ale nie jest darmowy [leki 65+]

Sprawdziłem, mój lek [lek do wiadomości redakcji] jest na darmowej liście, a lekarz mówi, że nie jest za darmo. Komu wierzyć? Rysiek, 65 lat.

Wspomniany lek znajduje się na liście leków bezpłatnych dla osób powyżej 65 roku życia, pod warunkiem że pacjent spełnia kryteria uprawniające go do otrzymania preparatu z refundacją. Przykładowo, dany lek jest przepisywany pacjentom na dwie różne choroby, a refundowany pacjentom 65+ tylko z powodu jednej z nich.

Aby otrzymać lek z refundacją, pacjent musi spełnić określone warunki medyczne, które kwalifikują go do otrzymania danego leku. Decyzję o przepisaniu refundowanego leku podejmuje lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi medycznymi. W takiej sytuacji tylko lekarz może udzielić dalszych wyjaśnień.

Zobacz również: Renta wdowia, emerytura stażowa, leki za 5 zł, bony etc. Postulaty na rzecz seniorów [Nowa Lewica]

Problemy z programem leki 65+ w aptekach

Chciałam zrealizować receptę na krople do oczu, które miały być za darmo [lek do wiadomości redakcji]. W aptece powiedziano mi, że program darmowych leków dla osób 65 plus jeszcze nie ruszył, że to jest fikcja. Recepta została wystawiona 5 września. Janina, 63 lata.

W takiej sytuacji istnieje możliwość złożenia skargi do dyrekcji tej apteki. Można również przesłać zgłoszenie do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który zbada sprawę i podejmie decyzję, czy powinna zostać skierowana do sądu aptekarskiego.

Wykupienie leku trwało długo, coś wyskakiwało na czerwono. Janusz 66 lat.

W pierwszych dniach września częstym problemem była kwestia aktualizacji systemu komputerowego, na którym pracują farmaceuci, lub błędy, które występowały w takich systemach. Problem ten wydaje się zażegnany.

Podsumowanie

Postulat darmowych leków został zrealizowany w ekspresowym tempie, zapewne z uwagi na umieszczenie go na liście tzw. konkretów PiS, z którymi ta partia idzie do tegorocznych wyborów. Jednak z racji tego, że Polacy sporo dopłacają do leków na tle Europy, tego typu rozwiązanie było oczekiwane, postulowane przez wiele środowisk pacjenckich, czy Lewicę i powinno wejść do kanonu rozwiązań prozdrowotnych. Miejmy nadzieję, że wszystkie problemy zostaną szybko rozwiązane. 

Korekta merytoryczna 15.09.2023


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Użyj serca i przeciwdziałaj dławicy już teraz! [VIDEO]

Opaska SOS z teleopieką – bezpieczeństwo seniora czy tylko modny gadżet? [Rozmowa + Kod Rabatowy]

Aktywność Fizyczna Dla Seniora. Odkryj Platformę Ćwiczeń Dla Osób Starszych „Active Senior”.

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds