Większe limity dorabiania dla emerytów. Od marca można zarobić więcej. 

Większe limity dorabiania dla emerytów. Od marca można zarobić więcej. 

Limitami nie muszą się przejmować osoby w wieku emerytalnym, czyli panie powyżej 60 roku życia i panowie, którzy mają za sobą 65 – te urodziny. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i dorabiają do renty lub emerytura muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty z ZUS. Od 1 marca 2020 roku limity są wyższe niż w poprzednim kwartale.

Aktywność zawodowa seniorów rośnie.

Aktywność zawodowa seniorów ciągle rośnie. W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc. Wśród pracujących emerytów w 2018 r. przeważały kobiety i stanowiły 56 proc. Prawie 90 proc pracujących emerytów to osoby w wieku 60-65 lat i więcej. Właśnie ta grupa pracujących emerytów, czyli tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić się rozliczeniami z ZUS. – Z uwagą wysokość swoich przychodów z tytułu dodatkowej pracy muszą śledzić wcześniejsi emeryci i renciści – przypomina Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.Limity dorabiania dotyczą, bowiem tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wszystkie osoby, które w wieku emerytalnym już są mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie martwić się tym, że ZUS zawiesi lub zmniejszy kwotę wypłacanych mu świadczeń. – Dodaje rzeczniczka. Wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty granicznej.

✔ Przeczytaj również: 13 emerytura w 2020: na czym polega?

Kiedy ZUS zawiesi lub zmniejszy wcześniejszą emeryturę lub rentę?

Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

Ile może dorobić emeryt i rencista w 2020 roku?

Od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku kwota przychodu odpowiadająca:
70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. wynosi 3639,10 zł – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty.
130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. wynosi 6758,20 zł – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury lub renty.

Spodobał Ci się artykuł „Większe limity dorabiania dla emerytów. Od marca można zarobić więcej. ”? Więcej ciekawych informacji odnajdziesz w rubryce Wiadomości dla Seniorów:

Przeczytaj również: 

Waloryzacja emerytur 2020 – emerytury i renty w górę

Sanatorium NFZ 2020 zmiany i nowe zasady skierowań

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds