Wyrównanie z ZUS dla opozycjonistów. Komu się należy? Wniosek do pobrania

Wyrównanie z ZUS dla opozycjonistów. Komu się należy? Wniosek do pobrania

Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych mogą wnioskować o świadczenie wyrównawcze z ZUS.

  • Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie, która pobiera emeryturę, rentę
  • Wnioskujący musi mieć status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych 
  • Wniosek o świadczenie wyrównawcze (na druku ER-SWA – do pobrania poniżej) można złożyć w każdej placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty
  • Więcej takich tematów znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl 

Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie, która pobiera emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości niższej niż 2400 zł.Oraz co najważniejszewnioskujący ma status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Rzeczniczka wyjaśnia, że to świadczenie przysługuje od 15 października 2020 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących świadczenia wyrównawczego i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek o to świadczenie.

Jak otrzymać wyrównanie?

Aby otrzymać wyrównanie trzeba złożyć wniosek i dołączyć do niego decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze musi także złożyć w ZUS dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Wniosek o świadczenie wyrównawcze (na druku ER-SWA) można złożyć w każdej placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty. Decyzję w sprawie świadczenia wyda placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe. Gdy ZUS ustala, czy kwota pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych jest niższa niż 2400 zł, to bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

Reklama Reklama PolisyTravel

Wniosek o świadczenie wyrównawcze ER SWA  do pobrania TUTAJ


Zapisz się do Newslettera Gazety Senior, a otrzymasz na swój adres e-mailowy zbiór najciekawszych artykułów publikowanych w serwisie GazetaSenior.pl Zapisz się do Newslettera


Więcej takich tematów znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl 

Chcesz złożyć wniosek o emeryturę lub jej przeliczenie? Nie musisz się śpieszyć w czasie pandemii!

Akty z Urzędu Stanu Cywilnego dostępne online i inne ułatwienia w czasie pandemii.

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds