Bezpłatne Leki 65+ Sejmowa debata na temat darmowych leków m.in. Brak listy i konsultacji społecznych oraz propozycja leków za 5 zł [RELACJA]

Bezpłatne Leki 65+ Sejmowa debata na temat darmowych leków m.in. Brak listy i konsultacji społecznych oraz propozycja leków za 5 zł [RELACJA]

Seniorzy czekali na zapowiadane obniżenie progu wiekowego w programie bezpłatnych leków dla osób starszych oraz poszerzenie listy. Kiedy oczekiwany projekt ustawy przyjął rząd, w ekspresowym tempie trafił on pod obrady Sejmu i do Komisji Zdrowia, aby 13 lipca br. zostać przyjętym przez Sejm.

Przysłuchiwaliśmy się sejmowej debacie, sprawozdaniu Komisji Zdrowia i oświadczeniom klubów i kół poselskich dotyczących projektu ustawy darmowych leków dla dzieci i seniorów 65+*. Opozycja ostro komentowała brak konsultacji społecznych, szybkie tempo prac oraz sposób finansowania programu. W trakcie dyskusji przypomniano, ile polscy pacjenci dopłacają do leków na tle innych państw. Lewica przywołała swój projekt ustawy, aby wszystkie leki kosztowały maksymalnie 5 zł.

Mimo tych różnic Komisja Zdrowia, jak i Sejm zagłosowali za przyjęciem projektu ustawy poszerzającym dostęp do listy darmowych leków o dzieci i seniorów 65+. Zainteresowanym programem leki 65+ przybliżamy stanowiska posłów, klubów, kół poselskich w sprawie bezpłatnych leków wszystkich opcji politycznych.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Leki 65+ Debata w Sejmie

Platforma Obywatelska

Rajmund Miller (KO) – Polscy pacjenci dopłacają najwięcej do leków w Unii Europejskiej – około 62 proc. I to jest niezaprzeczalna prawda. Mamy dzisiaj problemy z dostępem do leków, ale również mamy problemy ze sfinansowaniem innych świadczeń medycznych. Ta ustawa została złożona wczoraj, a dzisiaj była procedowana bez opinii publicznej i z wieloma brakami. W tej ustawie brakuje listy leków, które będą refundowane. Agencja Oceny Technologii Medycznych miała określić, które leki się na niej znajdą. Musimy też powiedzieć, że nie wiemy, jakie leki będą refundowane. Musimy też powiedzieć, że nie wszystkie leki – tak jak starają się autorzy stworzyć wrażenie – będą za darmo. Obywatele zostali wprowadzeni w błąd. Zgłasza się do nas wiele osób starszych, które w ramach ustawy leki za darmo 75plus informują o konieczności dopłacania do leków i zostawiają w aptekach od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, więc te leki wcale nie są lekami bezpłatnymi. Ale ze względu na to, że obywatele polscy dopłacają 62 proc. do wszystkich leków, które są dzisiaj w obrocie klub Koalicja Obywatelskiej – Platforma Obywatelskiej poprze tę ustawę. Choć mamy wątpliwości co do tego, z jakich środków będą pokryte dopłaty do tych leków, dlatego, że niedawno debatowaliśmy nad tematem planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym zmniejszono środki na refundację leków dla seniorów. W sytuacji, w której ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zabrała z NFZ 13 miliardów złotych z różnych innych świadczeń, istnieje wątpliwość, z czego będą finansowane leki. Dlatego składamy poprawkę do tej ustawy, w której zakładamy, że środki, które będą przeznaczone na pokrycie finansowania leków zarówno dla dzieci do 18 roku życia, jak i dla seniorów będą pokrywane z budżetu państwa.

Zobacz: Bezpłatne Leki 75+. Lista Leków Refundowanych dla Seniorów 2023 [WYSZUKIWARKA]

Prawo i Sprawiedliwość

Tomasz Latos (PiS) – Chciałem w tym miejscu podziękować panu ministrowi za przygotowanie przez rząd tej bardzo ważnej i przez pacjentów oczekiwanej ustawy. Jest to poszerzenie listy leków darmowych dla seniorów mających co najmniej 75 lat. Teraz ten wiek obniżamy do 65 lat i dokładamy dzieci do 18 roku życia. Trzeba jasno powiedzieć, że ten program sprawdził się i muszę się odnieść do tego, co było mówione na tej sali wcześniej. Darmowe leki, które są objęte tą ustawą to około 2000 preparatów. Aż 2000 preparatów, a więc bardzo wiele. W większości przypadków można tak dobrać lek do terapii, aby seniorzy mogli otrzymywać je za darmo. Teraz przy obniżeniu kryterium wiekowego znacznie poszerzamy liczbę osób, które będą beneficjentami tej ustawy i co więcej, przygotowujemy poszerzenie listy leków. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie ta nowa poszerzona lista będzie przedstawiona i szacuje się, że będzie to blisko podwojenie liczby tych preparatów. Tak więc to ogromna pomoc.
Trzeba powiedzieć, że przed rządami Prawa i Sprawiedliwości nikomu do głowy nie przyszło, aby takie rozwiązania wprowadzić, a my to zapowiedzieliśmy w kampanii wyborczej i my to skutecznie zrealizowaliśmy. Teraz chcemy go poszerzyć.
Co do finansowania to zgodnie z ustawą refundacyjną jest pewna pula środków finansowych zapisana w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia, tj. 17 proc. jest przeznaczane na refundację leków, a więc środki finansowe są. W żadnym z poprzednich lat nie było potrzeby dołożenia kolejnych środków, te pieniądze, które były, w zupełności wystarczały. Powiem więcej, pewna suma środków była przesuwana do innych zadań pod koniec roku. Mamy pewność, że pieniędzy w zupełności wystarczy, tym bardziej że za rządów PiS w budżecie NFZ mamy ponad dwukrotnie więcej pieniędzy niż to była za czasów naszych poprzednich. Trzeba jasno powiedzieć, że jest to również efektem polityki, którą prowadzimy i zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia najpierw do 6 proc. PKB, a w kolejnych latach do 7 proc. produktu krajowego brutto. Cieszę się, że pomimo tego narzekania na posiedzeniu komisji ostatecznie finalnie wszyscy posłowie poparli tę ustawę, ponieważ to jest dobra ustawa. No cóż, nie mogę traktować inaczej tego wcześniejszego narzekania jak po prostu swego rodzaju zazdrość, że inne kluby i inne opcje, które przed nami rządziły, nie zaproponowały takiego rozwiązania.

Zobacz: Bezpłatne Leki 75+ dla wszystkich seniorów. Resort zdrowia zniesie kłopotliwy wymóg

Lewica

Marcelina Zawisza (Lewica) – Z danych OECD z 2020 roku wynika, że w Polsce ogólny poziom współpłacenia za leki wciąż wynosi astronomiczne 65 proc., gdy średnia unijna to 29 proc. Nasi południowi sąsiedzi Czesi płacą z kieszeni 36 proc., Niemcy 18 proc., a Francuzi 13 proc. Tego problemu niestety proponowana ustawa systemowo nie rozwiązuje. Zadałam pytanie panu ministrowi, o ile dokładnie obniży się współpłacenie za leki w naszym kraju po wprowadzeniu ustawy gwarantującej darmowe leki dla dzieci i osób powyżej 65 roku życia. Odpowiedzi nie uzyskałam. A dlaczego to tak ważne? Ze względu na to, ile rząd planuje przeznaczyć na realizację tego programu – półtora miliarda złotych. Wyliczenia te są jednak na wyrost i program zamknie się w miliardzie. Jak mówiłam na komisji, powtórzy się sytuacja z 2015 roku, gdy obiecaliście seniorom darmowe leki, a później okazało się, że tych leków jest niewiele, a oni nadal muszą zostawiać w aptekach swoje emerytury.
Ponad dwa lata temu złożyłam projekt ustawy, aby wszystkie leki kosztowały maksymalnie 5 zł. Koszt takiej ustawy to 11,5 miliarda złotych po cenach z 2019 roku, czyli pół procent PKB. Dzięki temu pacjenci i pacjentki odczuliby realną jakościową różnicę. Można by skończyć z odchodzeniem od okienka aptecznego ze względu na cenę leków. Można by skończyć z paragonami grozy, gdy na leczenie trzeba wydać kilkaset złotych miesięcznie. Można by skończyć ze stawianiem pacjentek i pacjentów przed dylematem leki czy jedzenie. Niestety taki program kosztuje – nie pół promila PKB jak proponuje rząd, a pół procenta i to jest to, co różni program PiS i Lewicy – rząd wielkości. Podczas komisji i teraz proponujemy odpowiednie poprawki, aby w gruncie rzeczy z taniej wrzutki wyborczej zrobić prawdziwy program znoszący bariery ekonomiczne w dostępie do leków. Poprawki będą obejmować mechanizm, który obok proponowanych bezpłatnych leków refundowanych dla dzieci seniorów wprowadzi zasadę, że wszystkie zapisane na recepcie leki są dostępne w cenie nie wyższej niż 5 zł. Wnosimy również poprawkę dotyczącą finansowania, bo rząd chce upchnąć w budżecie NFZ kosztem innych zadań kolejną rzecz. Leki dla dzieci i seniorów oraz leki za 5 zł powinny być finansowane z budżetu państwa. Mamy kraj z 3 bilionowym PKB. Rozważcie, czy rzeczywiście to, co chcecie powiedzieć seniorom wykupującym leki, to rzucimy wam miliard na odczepnego. Czy warto narażać na szwank reputację państwa polskiego, znowu oflagowując się w kampanii darmowymi lekami, które zaraz po wyborach rozpłyną się jak fatamorgana. Macie jeszcze szansę to zmienić.

Zobacz również: Jak sprawdzić, gdzie dostępny jest lek? Kto ma lek? Brakujące leki 2023 [PRZEWODNIK nie tylko dla seniora]

Koalicja Polska (Ludowcy)

Radosław Lubczyk (Koalicja Polska) – Dyskutując na komisji stawianymi argumentami były – emeryci nie mają wystarczających środków, aby kupić leki, a w przypadku dzieci do 18 roku życia, aby ulżyć rodzicom. Dlatego składamy poprawkę, bo nie bardzo rozumiem, gdy mówimy o emerytach – wiek emerytalny dla kobiet to jest 60 lat, to przez te 5 lat emerytka będzie miała wystarczająco dużo środków do życia, a po 65 r.ż już tych środków nie będzie wystarczająco. Dlatego nasza poprawka dotyczy tego, żeby leki były darmowe dla wszystkich emerytów i rencistów.
Natomiast argument, jeśli chodzi o dzieci, to przypomnę, że od 2016 r. rodzice dzieci do 18 roku życia pobierają świadczenie socjalne 500+, które miało być de facto demograficznym, a od 1 stycznia będą pobierali 800+. To chyba są środki m.in. na leki, więc argument, że to pomoże rodzicom dzieci, do nas to nie trafia. I też składamy poprawkę, aby leki były darmowe do ukończenia przez dziecko nauki. To było konsekwencją argumentów, które zostały podane w uzasadnieniu ustawy. Oczywiście klub Koalicji Polskiej będzie popierał tę ustawę, to jest kierunek w dobrą stronę. W ogóle nie wiem, dlaczego my w XXI wieku w Polsce rozmawiamy o darmowych lekach dla emerytów, one po prostu powinny być. To oczywiście jest kierunek w dobrą stronę, powinna się ta baza leków zwiększać, bo rzeczywiście emeryci dzisiaj mają do wyboru zapłacenie rachunków lub kupienie leków. To jest dylemat, teraz będzie on mniejszy, ale ta ustawa nie rozwiąże problemu.

Zobacz również: Wysokość 14-tki na rękę i kwota przelewu sierpień-wrzesień [TABELA emerytura od 600 zł do 4438 zł]

Polska 2050

Michał Gramatyka (Polska 2050) – Z ust jednej z moich przedmówczyń padło tutaj takie sformułowanie – tania wrzutka wyborcza. To festiwal przedwyborczych obietnic i mamy niezawodnych reprezentantów Polski marnotrawnej. No i ci reprezentanci postanowili w ostatnim możliwym momencie wrzucić pół gotowy produkt. Pół gotowy – dlaczego? Dlatego, że bardzo trudna jest merytoryczna dyskusja nad projektem w sytuacji, w której nie ma załączonego wykazu leków. Bardzo trudno prowadzić merytoryczną dyskusję nad tym projektem w kontekście braku w zasadzie racjonalnej polityki lekowej naszego państwa i to w sytuacji, w której dla coraz większej liczby osób pojawia się dylemat czy wykupić przepisane leki, kupić jedzenie czy zapłacić za mieszkanie. Mamy też wobec tego projektu wątpliwości natury konstytucyjnej. Jeżeli spojrzeć na niego od strony czysto prawnej, to różnicuje on prawo do finansowania ze środków publicznych w oparciu o wiek – bezpłatne leki będą dla dzieci do 18 r.ż i osób 65+. Pojawiają się pytania, co na przykład z sytuacją, w której ktoś zaczyna terapię przed ukończeniem 18 roku życia i ta terapia wymaga kontynuacji już po ukończeniu 18 roku życia. Mam nadzieję, że w toku tej dzisiejszej nocnej dyskusji usłyszymy odpowiedzi na te pytania. W dodatku jestem absolutnie przekonany, że państwo mają doskonale przeanalizowane koszty tej wyborczej kiełbasy, że dokładnie wiecie, które leki, które środki i które wyroby medyczne trafią do wykazu. Jestem przekonany, że nie będą to leki drogie czy najdroższe stosowane w chorobach przewlekłych, ale mam nadzieję, że podczas tej dyskusji państwo ten wykaz zaprezentują albo przynajmniej powiedzą, kiedy ten wykaz się pojawi. Czy on się pojawi przed wyborami? Czy waszym zwyczajem to, co pięknie przed wyborami się błyszczy, po wyborach okaże się produktem ułomnym. Troszeczkę takiego Nelsona zakładamy tym projektem, bo albo możemy zagłosować oddając głos za czymś, co jest tak naprawdę nie wiadomo czym, dlatego że brakuje argumentów do merytorycznej dyskusji albo możemy zagłosować przeciw i narazić się na słuszny gniew Polaków jego potencjalnych beneficjentów.

Zobacz również: Renta wdowia – obywatelski projekt ustawy w Sejmie [+50 proc. do emerytury, kryteria, limit]

Wolnościowcy

Dobromir Sośnierz (Wolnościowcy) – Przysłuchuję się tej dyskusji, gdzie jeden populista ściga się z drugim populistą, nie wiem, czy państwo naprawdę nie rozumiecie, czy tylko udajecie, że nie rozumiecie, że nie ma darmowych obiadów, że to wszystko trzeba skądś zaspokoić, że obiecując jednym, obciążacie innych. Czy nie rozumiecie tego, że wjeżdżacie w jednokierunkową uliczkę. Łatwo się w nią wjeżdża i łatwo się obiecuje, a potem wszyscy stają się zakładnikami tego, bo nikt nie ma odwagi po stronie opozycyjnej powiedzieć, że to jest bez sensu, a ludzie się przyzwyczajają i nie rozumieją najczęściej tego, że to w sumie sami sobie to finansują. Już mamy inflację kilkunastoprocentową i nadal wam mało. Dlaczego jedni podatnicy będą wyróżniani kosztem innych, a zwłaszcza że tu w większości ci, którzy są beneficjentami, to jednocześnie akurat nie są podatnikami. Dlaczego ciężko pracujący Polacy w wieku produkcyjnym, właśnie ci, którzy dźwigają gospodarkę, oni mają nie mieć tego przywileju? To oczywista nierówność wobec prawa, to jest niekonstytucyjne. Mówicie tylko o tej stronie medalu, o której chcecie mówić, że pomagamy biednym, że kogoś tam nie stać, ale dobrze wiecie, że jest także zjawisko hipochondrii czy lekomanii, a antybiotyki są nadużywane. Finansowanie leków w ten sposób, że płacę w aptece jest tańsze niż to, że zapłacę podatek, potem fiskus zagląda mi do kieszeni, czy dobrze rozliczyłem, ministerstwo przekazuje do NFZ etc. Przecież to oczywiste, że wyjdzie drożej.

Zobacz również: Renta wdowia – debata w Sejmie [RELACJA]. Kto popiera to rozwiązanie? Kiedy renta wdowia wejdzie w życie?

Leki 65+ podsumowanie debaty Ministerstwo Zdrowia

Maciej Miłkowski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia) – Dziękuję za dyskusję, która była ostra, ale ostatecznie wszyscy byli za i wszystkim się ten projekt podoba, choć nikt wcześniej tego nie zaproponował. […] Lista bezpłatnych leków była rozszerzana już ośmiokrotnie. Bardzo żałuję, że żaden z posłów sprawozdawców nie zapoznał się z dość krótką ustawą, gdzie jest napisane, iż rozszerzenie jest dla poszczególnych grup osób, czyli dla osób do 18 r.ż i od 65 r.ż. Schemat przygotowywania listy leków wygląda tak, jak poprzedniej tzn. Minister zdrowia zwraca się o opinię prezesa Agencja Oceny Technologii Medycznych i dopiero wówczas przedstawia tę listę w formie obwieszczenia. Obwieszczenie jest aktualnie publikowane co dwa miesiące, więc najbliższa lista leków, które mogą zostać objęte refundacją, może być udostępniona 1 września br. To jest pierwszy możliwy termin. Oczywiście nie mogę powiedzieć, o które leki lista zostanie rozszerzona, ponieważ jeszcze nie została wykonana przewidziana prawem procedura, do której żaden z kolegów poszczególnych klubów nie dotarł […].
Do tej pory tylko firmy zgłaszały wniosek o refundację. Zmieniamy to podejście, teraz minister zdrowia będzie mógł wnioskować o refundację leku.
Plan finansowy został przyjęty przez Komisję Zdrowia i ten projekt ustawy już jest w tym planie finansowym uwzględniony […].

*Pełna nazwa projektu ustawy: „ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Bezpłatne Leki 65+ Sejm przyjął ustawę [LICZBA LEKÓW, TERMIN, AKTUALNOŚCI] ⭐️

Bezpłatne Leki 75+. Lista Leków Refundowanych dla Seniorów 2023 [WYSZUKIWARKA]

Wysokość 14-tki na rękę i kwota przelewu sierpień-wrzesień [TABELA emerytura od 600 zł do 4438 zł]

Renta wdowia – debata w Sejmie [RELACJA]. Kto popiera to rozwiązanie? Kiedy renta wdowia wejdzie w życie?

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds