Czy musisz za każdym razem podać dane z dowodu, aby odebrać emeryturę? Jednak nie! Listonosze wywalczyli zmianę!

Czy musisz za każdym razem podać dane z dowodu, aby odebrać emeryturę? Jednak nie! Listonosze wywalczyli zmianę!

Dokładniejsza weryfikacja odbiorców przekazów pocztowych m.in. emerytur okazała się nie lada wyzwaniem zarówno dla doręczycieli, jak i seniorów. Pobierasz emeryturę w gotówce? Czy musisz za każdym razem okazać dowód osobisty? Wyjaśniamy!

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Zmiana wytycznych dla listonoszy w sprawie emerytur

11 kwietnia 2023 r. Poczta Polska zmieniła wewnętrzny regulamin. Listonosz, doręczając przekaz pieniężny np. emeryturę, został zobowiązany do weryfikacji tożsamości klienta – w praktyce spisania danych seniora tj. numeru oraz serii dowodu osobistego, co najważniejsze za każdym razem, nawet w przypadku comiesięcznej wizyty z emeryturą z ZUS. 

Do czasu wejścia w życie zmienionej instrukcji, listonosz, przynosząc emeryturę, tylko za pierwszym razem spisywał dane seniora, a przy kolejnych wizytach powoływał się na klauzulę „znany osobiście” i wydawał pieniądze bez formalności. Po 11 kwietnia br. doręczyciele nie mogli tego robić, a odmowa podania danych przez seniora skutkowała niewydaniem emerytury.

Reklama Reklama PolisyTravel

Skąd zmiana regulaminu Poczty Polskiej?

Poczta Polska twierdziła, że zmiana jest konieczna. Spółka zasłaniała się wdrożeniem noweli ustawy o „przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w szczególności w zakresie identyfikacji i weryfikacji danych klienta przy transakcji powyżej 1000 euro”. Nowe wytyczne okazały się na tyle kłopotliwe dla emerytów, jak i listonoszy, że pracownicy Poczty Polskiej zdecydowali się zaapelować do władz spółki o zmianę przepisów.

Reklama Reklama SU Bałtyk

Apel w sprawie weryfikacji klienta przy wypłacie emerytury

Nowa procedura nie tylko wydłużała czas obsługi seniora i wywoływała niezadowolenie u starszych klientów, ale rodziła także ryzyko nadużyć ze strony osób, które mogą podszywać się pod nowego doręczyciela.

12 kwietnia br. Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej zwróciło się do Zarządu Poczty Polskiej SA z żądaniem natychmiastowego wycofania się z narzuconego na listonoszy obowiązku weryfikacji klienta poprzez identyfikację na podstawie dowodu tożsamości podczas wypłaty świadczeń pieniężnych.

Oficjalne wystąpienie związku pracowników PP

„Niezrozumiałe i nielogiczne jest, aby listonosz pracujący wiele lat, bardzo dobrze znający obsługiwane osoby nagle bez żadnego uzasadnienia wymagał okazania dowodu osobistego, narażając się w ten sposób na niezadowolenie, a wręcz na śmieszność ze strony klienta.

Należy przy tym zaznaczyć, że czynność ta nie znajduje żadnego uzasadnienia formalnoprawnego, a jest jedynie kolejnym elementem utrudniającym sprawną i terminową wypłatę świadczeń oraz wydłuża w znaczny sposób czas obsługi rejonu doręczeń.

Odnosząc się do przywoływanego przez stronę pracodawcy obowiązku związanego z obsługą transakcji finansowych w kwocie powyżej 1000 euro stosowano przepisy zawarte w instrukcji technologicznej II P 9, które jasno określały, że w przypadku wypłaty przekazów z jednostek sektora finansów publicznych przez listonoszy w regionie następuje, wyłączenie obowiązku spisywania przekazów innych niż emerytalno-rentowe, nadanych przez instytucje rządowe i samorządowe (MOPS, GOPS, Sądy, Urzędy Skarbowe).

Od lat Zarząd Poczty Polskiej zwraca przy każdej okazji uwagę na aspekt naszego funkcjonowania w otoczeniu rynkowym i olbrzymiej konkurencji na polu działalności pocztowej. Wprowadzenie tej procedury jest de facto działaniem wstecznym, niedopuszczalnym i niosącym ryzyko utraty kolejnych klientów i dochodów. Firmy konkurencyjne, zarówno w sektorze usług bankowych, jak i listowo-paczkowym z dnia na dzień upraszczają swoje procedury, nie żądając nawet podpisu przy wydawaniu paczek, czy udzielając kredytu na telefon i dzięki temu zdobywają coraz większą przychylność klientów. […] ”.

Potwierdzenie tożsamości seniora — aktualne wytyczne!

W wyniku opisanej interwencji 18 kwietnia 2023 r. Poczta Polska ponownie zmieniła regulamin i instrukcję dla listonoszy. Głównym ułatwieniem aktualnych wytycznych jest dopuszczenie możliwości odstąpienia od potwierdzenia tożsamości przy wypłacie przekazu pocztowego, jednakże wyłącznie, gdy nadawcą przekazu jest jednostka sektora finansów publicznych, w tym nadająca przekazy dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych.

Emeryci, którzy pobierają swoje świadczenia w gotówce, a są to głównie najstarsi seniorzy, mogą odetchnąć z ulgą. Po niemałym zamieszaniu wracamy do znanej procedury „znany osobiście”.

Źródło: Solidarnosc-poczta.pl


Jeżeli interesują Cię te i podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior i bądź na bieżąco! Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Z elektronicznej legitymacji korzysta ponad 400 tys. seniorów! Ulgi i zniżki na nową legitymację [mLegitymacja emeryta-rencisty]

14. emerytura 2023 [rząd przyjął ustawę]. Dodatek na stałe, elastyczny termin wypłaty, próg dochodowy bez waloryzacji

Jak zamówić prenumeratę „Gazety Senior” do domu przez Internet? [INSTRUKCJA GRAFICZNA]

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds