Kraków dla SENIORÓW. Polityka Senioralna.

Są coraz częstszymi uczestnikami wydarzeń, są coraz bardziej aktywni. – To jest ważne, bo widać, że są zainteresowani ofertą miasta i chętnie przekazują informację swoim rodzinom, przyjaciołom, sąsiadom. Myślę, że ostatnie dwa lata to duża zmiana i dzięki seniorom udaje nam się lepiej docierać do mieszkańców z informacją – podkreśla Mateusz Płoskonka, dyrektor Biura MOWIS.

Krakowscy seniorzy zaskakują na każdym kroku. W mieście prężnie działa Krakowska Rada Seniorów. Aktywność krakowian w wieku 60+ jest obecna także na niwie krajowej, w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów. Seniorzy są z roku na rok coraz bardziej aktywni w ramach krakowskiego Budżetu Obywatelskiego i przewyższają tu aktywnością młodzież. W ich pomysłach i propozycjach można dostrzec bogate doświadczenie życiowe, ponieważ patrzą szerzej, uwzględniając nie tylko swoje potrzeby, ale także innych grup, dzieci, wnuków.
Senioralia
Nieczęsto zdarza się okazja do spotkania się w jednym czasie i miejscu wszystkich zainteresowanych działaniami na rzecz seniorów w mieście, od samych mieszkańców 60+, przez organizacje pozarządowe po grupy nieformalne działające dla dobra osób starszych. To czas na rozmowy, wymianę doświadczeń i zastanowienie, jak planować działania w zakresie polityki senioralnej na kolejny rok. W krakowskim biurze MOWIS ruszają prace nad rocznym, i co ważniejsze, wieloletnim programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. – To ważny moment, aby porozmawiać w kuluarach na temat potrzeb i działań niezbędnych seniorom. Chcemy wiedzieć, co ciekawego możemy jeszcze zrobić, a co się na przykład nie sprawdziło i co powinniśmy poprawić. Wydarzenia i tego typu przedsięwzięcia są dobrą okazją do dialogu i równie ważnym elementem, jak formalne konsultacje społeczne – dodaje Mateusz Płoskonka.
Krakowskie Senioralia zachęcają do aktywności i partycypacji społecznej na emeryturze. Są jednym z elementów systemowych działań w ramach polityki senioralnej Miasta Krakowa nakreślonej w PASIOS (patrz słowniczek).
Informacja będzie ważną częścią najbliższej edycji Krakowskich Senioraliów, ponieważ chcemy pozyskać seniorów do aktywności. Mam nadzieję, że będzie to dobra okazja, aby przekazać krakowskim seniorom informację na temat oferty miasta, którą dla nich rozwijamy. Szczególnie zależy nam na osobach starszych, które czują, że mają potencjał i mogą zaangażować z pożytkiem dla siebie, a przy okazji dla innych – dodaje Anna Okońska-Walkowicz, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Seniorów.

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Słowniczek Krakowskiego Seniora

PASIOS – skrót od nazwy Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych. Program na lata 2015-2020 skierowany jest do mieszkańców w wieku 60+ Gminy Miejskiej Kraków. Jego celem jest poprawa jakości i poziomu życia tej grupy społecznej poprzez promowanie aktywności osób starszych, dbałości o stan zdrowia, edukacji oraz integracji międzypokoleniowej. Program jest koordynowany przez Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS).
CAS – skrót od nazwy Centrum Aktywności Seniorów. Centra są jednym z elementów PASIOS. CAS-y to placówki zlokalizowane w krakowskich dzielnicach z szeroką i różnorodną ofertą aktywności dla seniorów. Każdy senior znajdzie tu coś dla siebie. W Krakowie działa już 35 CAS-ów. Docelowo postanie ich 54. Seniorzy korzystający z oferty CAS są nazywani żartobliwie CASowiczami.
MOWIS – Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zajmujący się promowaniem działalności i osiągnięć organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców. Informuje o realizowanych przez nie projektach, wspierając je organizacyjnie i rzeczowo. MOWIS udostępnia także organizacjom pozarządowym pomieszczenia Urzędu Miasta Krakowa na spotkania i realizację projektów służących mieszkańcom.

źródło: Gazeta Senior Kraj wyd. 5.2018

fot. Fotolia

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds