Co obiecują politycy seniorom? Sześć partii pod lupą [Obietnice wyborcze DLA SENIORÓW]

Co obiecują politycy seniorom? Sześć partii pod lupą [Obietnice wyborcze DLA SENIORÓW]

Wszystkie obietnice wyborcze dla seniorów w jednym miejscu. Co politycy obiecują seniorom w wyborach w 2023? Wśród propozycji: renta wdowia, dwie waloryzacje emerytur, emerytury stażowe itd. 

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Bezpartyjni Samorządowcy [dla seniora]

Program Bezpartyjnych Samorządowców koncentruje się na kwestiach, które stanowią wyzwania dla lokalnych liderów w regionach i które domagają się wsparcia ze strony władz centralnych. Bezpartyjni proponują szereg rozwiązań dotyczących m.in. poprawy form opieki z korzyścią dla wszystkich pokoleń.

Skuteczna opieka w DPS-ach

Proponują utworzenie Samorządowej Służby Zdrowia i reformę NFZ, aby zapewnić seniorom oraz innym potrzebującym równy dostęp do świadczeń w DPS-ach i ZOL-ach. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dostępne w DPS-ach zintegrują opiekę społeczną z opieką zdrowotną.

Bezpłatne leki dla kobiet 60+, ryczałt i bony na leki

Są także za obniżeniem wieku uprawniającego do refundacji leków do wieku emerytalnego, co oznacza darmowe leki dla kobiet 60+. Postulują wprowadzenie sprawdzonych za granicą rozwiązań: zryczałtowane opłaty za leki po przekroczeniu określonego pułapu wydatków (np. 1000 zł); ustalenie maksymalnego progu wydatków na leki, po którego przekroczeniu seniorzy otrzymują leki bezpłatnie; wprowadzenie jednorazowej opłaty (bon lekowy) umożliwiającej zniżki lub bezpłatne leki przez cały rok.

Wsparcie Opieki Międzypokoleniowej

Stawiają na program finansowego wsparcia rodzin, które zatrudniają dziadków i seniorów jako opiekunów dzieci, co wiązałoby się z refundacją kosztów zatrudnienia opiekuna oraz ulgą podatkową dla rodziców. Ponadto wsparcie w formie programów szkoleniowych dla dziadków, aby podnieść ich kompetencje w opiece nad dziećmi. Idą nawet o krok dalej i chcą tworzenia specjalnych placówek dla dzieci, gdzie opiekę nad dziećmi sprawować mogliby dziadkowie i seniorzy, oraz uruchomienia programów, które pozwoliłyby dziadkom uzyskać licencję do prowadzenia własnych przedszkoli na wzór kanadyjski.

Ułatwienie dla młodych rodziców sprawujących opiekę nad seniorami

Opieka nad seniorami coraz częściej staje się wyzwaniem młodych rodziców, co staje się trudne do pogodzenia. Aby pomóc im w tym zadaniu, proponują dofinansowanie opieki domowej w postaci opiekunki, która jest tańsza niż utrzymanie seniorów w domach opieki.

Ulgi podatkowe dla umów opiekuńczych

Zwolnienie z podatku umów opiekuńczych przyniesie korzyści rodzicom, opiekunom oraz seniorom. Bezpartyjni chcą rozwiązań podobnych do tych w Austrii czy Szwajcarii, gdzie osoby zatrudniające nianię mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia niani.

Cyfryzacja służby zdrowia z poszanowaniem seniorów

Chcą dążyć do stworzenia przyjaznego otoczenia prawnego do cyfryzacji służby zdrowia, edukować pacjentów na temat korzyści z cyfrowej transformacji, jednocześnie powołując asystentów wspierających seniorów i osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

Kompetencje przyszłości z naciskiem na zarządzanie finansami

W programie znalazł się punkt mówiący o prowadzeniu prostych i praktycznych lekcji ekonomii dla wszystkich grup wiekowych, od dzieci po seniorów. Chcą nauczyć obywateli rozwiązywania problemów finansowych, oszczędzania, inwestowania, ubezpieczania się i odpowiedzialnego korzystania z kredytów.

Bezpłatna komunikacja miejska i regionalna

Publiczny transport w Polsce od lat boryka się z kryzysem, zwłaszcza transport regionalny. Proponują wprowadzenie bezpłatnej miejskiej i regionalnej komunikacji zbiorowej.

Wyższe emerytury powyżej 2500 brutto

Domagają się możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co według aktualnie obowiązujących reguł, przyniosłoby korzyści emerytom o dochodach powyżej 2,5 tys. zł brutto. Polski Ład sprawił, że składka zdrowotna stała się quasi-podatkiem zdrowotnym, który zdaniem Bezpartyjnych Samorządowców powinien zostać zlikwidowany.

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Trzecia droga [Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe dla seniora]

W programie Trzeciej drogi brak wyodrębnionych i dedykowanych seniorom postulatów, bo jak zapowiadają ich priorytetem są strategiczne reformy, które wpłyną na siłę Polski i jakość życia każdego z nas. Obietnica skrócenia czasu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty ma być krokiem w kierunku efektywnego i dostępnego systemu opieki zdrowotnej, który nie tylko zaspokoi potrzeby obywateli, ale będzie również służyć długofalowym interesom kraju.

Krótsze kolejki do lekarzy – rozwiązanie dla seniorów

Według obietnicy Trzeciej Drogi wizyta u lekarza specjalisty będzie musiała odbyć się w ciągu maksymalnie 60 dni, w przeciwnym razie Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zwróci koszty za wizytę prywatną.

Nowa Lewica [dla seniora]

Program Nowej Lewicy to przynajmniej jedenaście propozycji stworzonych z myślą o seniorach oraz osobach w wieku okołoemerytalnym.

Emerytury stażowe

Postulatem Nowej Lewicy jest wprowadzenie emerytur stażowych. Politycy tej formacji, wspólnie z OPZZ, zaprezentowali w już w marcu 2020 roku projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych. Zgodnie z tym projektem, emerytura stażowa przyznawana była po 35 latach pracy dla kobiet oraz po 40 latach pracy dla mężczyzn, bez konieczności spełniania kryterium wieku. Za wcześniejszym przejściem na emeryturę dla pracowników z długim stażem przemawia argument, że osoby te, ze względu na negatywny wpływ często fizycznej pracy nie są w stanie pracować jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jednocześnie nie spełniają kryteriów wymaganych do uzyskania renty z powodu niezdolności do pracy. Postulat wprowadzenia emerytur stażowych został również przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość, choć z wyższym wymogiem stażu pracy.

Umowy cywilnoprawne wliczane do stażu emerytury

Nowa Lewica proponuje, aby okres zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych był wliczany do stażu pracy, dzięki czemu osoby zatrudnione na tzw. umowach śmieciowych nie straciłyby prawa do emerytury.

Druga waloryzacja rent i emerytur we wrześniu

Kolejną propozycją jest stały mechanizm drugiej waloryzacji rent i emerytur we wrześniu, jeśli w pierwszej połowie roku wskaźnik inflacji przekracza 5%. Podobny postulat został także przedstawiony przez Koalicję Obywatelską.

Podstawowy filar emerytalny

Uzupełnienie systemu filarów emerytalnych o filar podstawowy to propozycja, w ramach której państwo zagwarantowałoby pewną kwotę emerytury po 30 latach pracy, niezależnie od tego, ile składek zostało w tym czasie odprowadzonych. Odprowadzone składki byłyby dodawane do filaru podstawowego, a nie byłyby liczone od zera.

Renta wdowia

Obecnie w małżeństwie emerytów, gdy umiera mąż, kobieta ma prawo wyboru: zachowuje swoją emeryturę, albo z niej rezygnuje i pobiera rentę rodzinną. Nowa Lewica proponuje korzystniejszy mechanizm. Wdowa będzie mogła albo zachować swoją emeryturę i dodatkowo otrzymać 50% renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 50% swojej emerytury. Taki sam wybór będą mogli podjąć wdowcy.

Zobacz również: Renta wdowia – obywatelski projekt ustawy w Sejmie [+50 proc. do emerytury, kryteria, limit]

Zasiłek pogrzebowy w górę

Propozycją Nowej Lewicy jest podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego do poziomu 8 tys. zł oraz wprowadzenie przejrzystego mechanizmu corocznej waloryzacji tego świadczenia. Obecna kwota zasiłku pogrzebowego to 4 tys. zł, kwota ta nie zmieniła się od 2011 roku. Wzrost tej kwoty jest także postulowany przez Koalicję Obywatelską.

Cofnięcie ustawy represyjnej dla służb mundurowych

Nowa Lewica dąży do przywrócenia praw nabytych emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych poprzez uchwalenie ustawy, która wyeliminuje skutki przepisów ustaw z dnia 23 stycznia 2009 roku oraz z 16 grudnia 2016 roku, dotyczących zmian w ustawach regulujących zaopatrzenie emerytalne tych grup zawodowych. Ugrupowanie to jednocześnie wyraża sprzeciw wobec stosowania odpowiedzialności zbiorowej, do czego doszło w tym przypadku.

Senioralny bon turystyczny

Nowa Lewica proponuje wprowadzenie programu Senioralnego Bonu Turystycznego, który zakłada, że każda seniorka i każdy senior co dwa lata otrzymają bon o wartości 500 zł na wsparcie organizacji wypoczynku, krajowych wyjazdów turystycznych i rekreacyjnych. Ten program ma na celu zachęcenie osób starszych do aktywnego spędzania czasu.

Bon kulturowy dla seniorów

Kolejną inicjatywą Nowej Lewicy jest wprowadzenie Bonu Kulturowego dla seniorów w wysokości 50 zł miesięcznie dla osób powyżej 65 roku życia. Bon ten można będzie wykorzystać na zakup biletów do kina, teatru, muzeum, na koncerty lub inne kulturalne wydarzenia. Jednocześnie partia planuje wesprzeć finansowo samorządy w organizacji bezpłatnych aktywności kulturalnych.

Bon weterynaryjny dla potrzebujących seniorów

Bon weterynaryjny to wsparcie dla seniorów opiekujących się zwierzętami, dla których kot czy pies stanowi ważnego towarzysza, ale koszty utrzymania zwierzęcia stają się wyzwaniem.

Leki na każdą kieszeń [5 zł lub za darmo]

Każdy lek na receptę za nie więcej niż 5 złotych za opakowanie i analogiczna zasada dotycząca wyrobów medycznych, takich jak pompy insulinowe, aparaty słuchowe czy inhalatory. Dla dzieci, emerytów, rencistów, kobiet w ciąży i pacjentów po przeszczepach leki na receptę dostępne bezpłatnie.

Patronat medialny Patronat medialny Łódzkie Senioralia

Prawo i Sprawiedliwość [dla seniora]

W ramach programu Prawo i Sprawiedliwość przewiduje kontynuację i utrzymanie już zaproponowanych rozwiązań, jednocześnie prezentując kilka nowych propozycji na przyszłość.

Bezpłatne leki 65+

Wśród propozycji PiS, którymi partia chce przyciągnąć do siebie osoby starsze w nadchodzących wyborach, znalazły się bezpłatne leki dla seniorów powyżej 65. roku życia. Ten postulat został przedstawiony podczas wiosennej konwencji programowej PiS. Program, wprowadzany w dużym pośpiechu, wszedł w życie 1 września bieżącego roku. Na liście darmowych leków znalazło się 3800 pozycji.

Zobacz również: Bezpłatne leki 65+. Jakie leki za darmo po 65 roku życia? [LISTA, WYSZUKIWARKA]

Czternasta emerytura w wysokość 2650 zł brutto

Zgodnie z ustawą tzw. czternastka wynosi o najmniej tyle, ile minimalna emerytura w danym roku, jednak rząd zagwarantował sobie prawo do jej podwyższenia. W programie PiS czytamy, że począwszy od roku 2023, kwota czternastki ma wynieść 2650 złotych brutto.

Zobacz również: Wszystko, co musisz wiedzieć o 14 emeryturze 2023. Najważniejsze informacje w pigułce [Warunki, Terminy, Kwoty]

Dobry posiłek w szpitalu

Nową propozycją jest postulat ciepłego, dobrego posiłku w szpitalu. Dostrzeżono, że żywienie w trakcie choroby stanowi istotny czynnik wpływający na powrót do zdrowia i rekonwalescencję.

Emerytury stażowe

Nową, choć spodziewaną propozycją skierowaną do osób w wieku okołoemerytalnym, są emerytury stażowe. Jak czytamy w oficjalnym programie PiS, celem po wygranych wyborach jest – wprowadzenie do końca kadencji tzw. emerytur stażowych, które umożliwią przejście na emeryturę ze względu na staż pracy. Rozwiązanie to byłoby dobrowolne. PiS chce zaproponować, aby możliwość przejścia na emeryturę stażową była dostępna po 38 latach pracy dla kobiet i 43 latach pracy dla mężczyzn. W praktyce pozwoliłoby to przejść na emeryturę kobietom w wieku 56 lat i mężczyznom w wieku 61 lat. Stanowi to kolejne obniżenie wieku emerytalnego, tym razem o 4 lata. Nie podano żadnych szczegółów dotyczących wysokości emerytury stażowej.

Darmowe bilety do muzeów

PiS chce darmowego wstępu do narodowych instytucji kultury i muzeów m.in. dla seniorów, co ma zwiększyć dostępność kultury oraz zapobiec wykluczeniu, podnosząc kompetencje w zakresie aspiracji kulturalnych i cywilizacyjnych polskiego społeczeństwa.

Darmowe bilety kolejowe

PiS proponuje wprowadzenie bezpłatnych biletów kolejowych. Darmowe bilety kolejowe dla seniorów powyżej 70. roku życia mają zachęcić do podróżowania. W planach mają również wprowadzenie we współpracy z samorządami atrakcyjnego cenowo wspólnego biletu, obowiązującego na wszystkich pociągach w Polsce.

Koalicja Obywatelska [dla seniora]

Koalicja Obywatelska ogłosiła listę 100 konkretnych działań, które planuje podjąć w ciągu pierwszych 100 dni po przejęciu rządów. Z tej listy wybraliśmy propozycje dedykowane seniorom.

Druga waloryzacja emerytur i rent, gdy inflacja przekracza 5%

Platforma wprowadzi drugą waloryzację emerytur i rent, gdy inflacja przekracza 5 procent. Obecnie emerytury i renty są waloryzowane raz w roku, co powoduje, że seniorzy muszą czekać na podwyżkę świadczenia przez cały rok. Waloryzacja polega na zwiększeniu emerytur i rent o wskaźnik waloryzacji, który uwzględnia inflację emerycką oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Ten postulat to zapewnienie emerytom i rencistom lepszej ochrony przed utratą siły nabywczej ich świadczeń w obliczu wysokiej inflacji i wzrostu cen.

Emerytury do 5000 zł brutto bez podatku, dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł

Koalicja Obywatelskiej chce podnieść kwotę wolną od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł, dzięki temu podwyższeniu, emeryci otrzymujący emerytury do 5 tysięcy złotych brutto miesięcznie nie będą płacić podatku dochodowego, a osoby z wyższymi emeryturami zapłacą niższe podatki. Największe korzyści będą czerpać seniorzy otrzymujący emerytury przekraczające 2,5 tys. zł. brutto, co może oznaczać nawet dodatkowe 300 złotych miesięcznie w ich portfelach. Ta zmiana ma również wpływ na osoby pobierające emerytury do 2500 złotych brutto, które musza odprowadzać podatek od 13. i 14. emerytury

Zobacz również: Emerytura do 5 tys. bez podatku [TABELA] i dwie waloryzacje. Propozycje dla seniorów [Koalicja Obywatelska]

Zamrożenie cen gazu w 2024 roku dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 roku

Utrzymanie cen gazu na poziomie z roku 2023 dla gospodarstw domowych i odbiorców szczególnie wrażliwych jest zabezpieczenie tych grup przed ewentualnymi wzrostami cen gazu, co ma pomóc w zachowaniu stabilności finansowej i ograniczeniu obciążeń związanych z kosztami energii.

Podniesienie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 6450 zł

Platforma Obywatelska podniesie zasiłek pogrzebowy z 4 tys. zł do 6450 zł, co stanowi 150 procent płacy minimalnej. Celem jest zapewnienie większego wsparcia finansowego rodzinom, które muszą pokryć koszty związane z pochówkiem bliskiej osoby. Podobny postulat wysunęła Nowa Lewica, która domaga się kwoty 8 tys. zł

Zniesienie podatku od zysków kapitałowych tzw. podatku Belki.

Ten postulat zakłada zniesienie podatku od zysków kapitałowych, nazywanego także podatkiem Belki. Eliminacja tego podatku zachęci do oszczędzania i inwestowania oraz ochroni i tak nadszarpnięte oszczędności Polaków.

Zwiększenie dostępności lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej

Koalicja Obywatelska chce zwiększyć dostępność do usług lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej, przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

Zniesienie limitów NFZ w szpitalach, co skróci czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi

Ten postulat zakłada zniesienie ograniczeń w finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w szpitalach. Poprzez eliminację limitów NFZ, szpitale będą mogły świadczyć usługi medyczne bez ograniczeń, co przyczyni się do bardziej efektywnego i szybszego dostępu pacjentów do opieki zdrowotnej.

Wprowadzenie systemu rezerwacji wizyt do lekarza poprzez SMS i e-mail

KO popiera wprowadzenie systemu rezerwacji wizyt u lekarza za pomocą SMS-ów i e-maili. Ma to usprawnić proces umawiania się na wizyty medyczne, zapewniając pacjentom wygodniejszy i bardziej dostępny sposób kontaktu z placówkami medycznymi.
Utworzenie powiatowych centrów zdrowia na obszarach pozbawionych odpowiedniej diagnostyki
Celem jest zapewnienie mieszkańcom tych regionów łatwiejszego dostępu do niezbędnych badań i usług medycznych poprzez lokalne placówki zdrowia.

Konfederacja [dla seniora]

Program Konfederacji koncentruje się na kwestiach gospodarczych i fiskalnych. Ugrupowanie podkreśla, że celem ich programu jest nie zabieranie, lecz pozostawienie pieniędzy Polakom i pozwolenie im swobodnie nimi zarządzać.

Likwidacja 13. i 14. emerytury

Program Konfederacji oficjalnie o tym nie mówi, ale politycy tego ugrupowania wielokrotnie w mediach postulowali likwidację 13. i 14. emerytury, zastępując je normalną waloryzacją emerytur. Konfederacja uważa, że trzynastki i czternastki obciążają budżet państwa i przyczyniają się do wzrostu inflacji. Zwraca uwagę na to, że inflacja, spowodowana przez rząd, obniża realną siłę nabywczą emerytur, co oznacza, że seniorzy tracą na wartości swoich świadczeń.

Likwidacja ZUS

Konfederacja postuluje likwidację ZUS-u i wprowadzenie jednego podmiotu zajmującego się wypłatami emerytur, co według nich będzie bardziej efektywne.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku

Konfederacja proponuje uzależnienie kwoty wolnej od podatku od wysokości minimalnego wynagrodzenia, która miałaby wynosić 12-krotność najniższej płacy. Wyższa kwota wolna to zysk także dla seniorów i oznaczałoby to, że emerytury do wysokości ponad 4 tys. zł byłyby zwolnione z podatku dochodowego.

Zniesienie 15 różnych podatków

Konfederacja postuluje likwidację 15. podatków, w tym podatku Belki dla lokat i obligacji, podatku od psa, opłaty uzdrowiskowej, czy podatku od spadku. Co zmniejszyłoby obciążenia finansowe dla posiadaczy oszczędności, właścicieli psów, kuracjuszy czy spadkobierców.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. W trakcie tych wyborów Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów do Sejmu oraz 100 senatorów do Senatu.


Jeżeli chcesz być na bieżąco z informacjami dla seniorów? Zapisz się do Newslettera Gazety Senior   Zapisz się do Newslettera


Zobacz również: 

Renta wdowia, emerytura stażowa, leki za 5 zł, bony etc. Postulaty na rzecz seniorów [Nowa Lewica]

Emerytura do 5 tys. bez podatku [tabela] i dwie waloryzacje. Propozycje dla seniorów [Koalicja Obywatelska]

Konkrety PiS: Leki 65+, dobry posiłek w szpitalu i emerytury stażowe. Propozycje dla seniorów [Prawo i Sprawiedliwość]

Renta wdowia – debata w Sejmie [RELACJA]. Kto popiera to rozwiązanie? Kiedy renta wdowia wejdzie w życie?

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds