Polisa na jesień życia. Czy można ubezpieczyć się na życie po 70-tce?

Polisa na jesień życia. Czy można ubezpieczyć się na życie po 70-tce?

Okazuje się, że są na rynku dostępne są ubezpieczenia na życie adresowane do osób starszych. Oprócz podstawowych świadczeń na wypadek śmierci czy choroby, ubezpieczenia dla seniorów mogą zawierać m.in. medyczne lub domowe wsparcie oraz zasiłek apteczny.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

W 2019 r. aż 66,3% osób powyżej 60 roku życia cierpiało na choroby przewlekłe lub długotrwałe problemy ze zdrowiem – podaje GUS. Ponad 12% z nich w ubiegłym roku nie „odwiedziło” żadnego lekarza lub nie wykonało badań, mimo takiej potrzeby. Głównym powodem był zbyt długi czas oczekiwania na wizytę.
– Na wizyty w ramach NFZ czeka się nawet miesiącami. I choć na rynku dostępne są ubezpieczenia na życie, które zapewniają np. świadczenia na wypadek poważnych zachorowań, rehabilitacji czy pobytu w szpitalu, to seniorzy wciąż stosunkowo rzadko z nich korzystają. Barierę stanowi dla nich m.in. to, że wcześniej nie miały do czynienia z takimi ubezpieczeniami – tłumaczy Damian Andruszkiewicz z Compensa TU na Życie Vienna Insurance Group.

Jak najszerszy zakres ochrony

Podstawą ubezpieczenia na życie jest wypłata świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub jej małżonka czy partnera. Z punktu widzenia osób starszych ubezpieczenie powinno również zapewniać wsparcie finansowe na wypadek częstych zdarzeń występujących w podeszłym wieku: pobytu w szpitalu (także na OIOM-ie), poważnych zachorowań czy operacji chirurgicznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
– Dobrym rozwiązaniem jest wybór polisy o z góry ustalonym zakresie. W takiej sytuacji klient podczas zakupu widzi zamkniętą listę ryzyk objętych ubezpieczeniem, np. w dostępnym w Compensie ubezpieczeniu Między Nami Gold jest to 18 różnych rodzajów ryzyk. Klient decyduje tylko o cenie ubezpieczenia oraz wysokości sumy ubezpieczenia, czyli wysokości finansowego wsparcia – dodaje Damian Andruszkiewicz z Compensy Życie.

Reklama Reklama PolisyTravel

Ubezpieczenie dostępne na emeryturze

Często uważa się, że ubezpieczenie na życie kupuje się na wiele lat i w młodym wieku. To tylko część prawdy, bo na rynku dostępne są polisy także na jesień życia. Te z zakresem ochrony skonstruowanym na potrzeby seniorów można kupić np. po ukończeniu 56. i nawet po 70. roku życia. Wybierając ubezpieczenie należy zwrócić uwagę, do jakiego wieku będzie ono obowiązywać (np. nie dłużej niż do 72 lat).

Reklama Reklama SU Bałtyk

Ochrona powinna działać od razu

Dla osób starszych to bardzo istotne, by ochrona działała z jak najkrótszym lub bez okresu karencji. Nie zawsze da się jej całkowicie uniknąć, np. w przypadku ryzyka śmierci z dowolnej przyczyny czy poważnego zachorowania. Jest jednak wiele sytuacji, których karencja nie dotyczy, np. w Compensie Życie nie ma jej w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Oznacza to wsparcie finansowe m.in. po operacji chirurgicznej, pobycie w szpitalu, pobycie na OIOM-ie, w razie wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu czy w razie całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Świadczenie apteczne

Ubezpieczenie dla seniora może zapewnić dodatkowe wsparcie. Przykładem jest tzw. świadczenie apteczne, czyli 3-krotne w ciągu roku dofinansowanie zakupu leków po pobycie w szpitalu w związku z wypadkiem lub chorobą. Klient może liczyć również na dodatkowe wsparcie finansowe za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim po pobycie w szpitalu wskutek wypadku.

Usługi domowe

Istotnym elementem polis jest też assistance medyczny oraz domowy. – To tzw. usługi pomocowe. Medyczne wsparcie polega na: pomocy osobie ubezpieczonej lub jej małżonkowi czy partnerowi np. w organizacji pomocy domowej po hospitalizacji, zapewnieniu transportu medycznego, organizacji i pokryciu kosztów konsultacji laryngologa czy w prowadzeniu rehabilitacji. Z kolei domowy assistance to przede wszystkim organizacja i pokrycie kosztów usługi fachowców, np. hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza czy ślusarza – tłumaczy Damian Andruszkiewicz.
Źródło: Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Może Cię zainteresować: 

W czym pomaga adwokat od spraw rodzinnych?

Ruszyły e-wizyty w ZUS. Co załatwisz podczas e-wizyty? E-wizyta krok po kroku

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds