Pieniądze zgromadzone na subkoncie w ZUS: dziedziczenie, wypłata gwarantowana

Pieniądze zgromadzone na subkoncie w ZUS: dziedziczenie, wypłata gwarantowana

Pieniądze zgromadzone na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu i nie przepadają. Każda osoba ubezpieczona posiada indywidualne konto w ZUS zakładane na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń i w ramach tego konta ZUS może prowadzić subkonto. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku nie mają subkonta w ZUS. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, ale przed 1 stycznia 1969 mają subkonta w ZUS, jeżeli są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Osoby ubezpieczone urodzone po 31 grudnia 1968 roku mają subkonto w ZUS bez względu na to, czy osoby te są członkami OFE czy też nie.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Subkonto w ZUS a dziedziczenie

W przypadku śmierci osoby, ale również w przypadku rozwodu czy unieważnienia małżeństwa środki znajdujące się na subkoncie (tak samo jak w OFE) podlegają podziałowi. Aby uzyskać środki z subkonta osoba uprawniona musi złożyć odpowiedni wniosek. ZUS w tej sprawie nie będzie działał z urzędu.

Zobacz również: Emerytura 2024: kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Terminy od których zależy wysokość emerytury [kalendarz dla przyszłych emerytów]

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Podział środków z subkonta w ZUS po śmierci

Jeśli w chwili śmierci osoba posiadająca subkonto pozostawała w związku małżeńskim to współmałżonek otrzymuje połowę środków znajdujących na subkoncie w ZUS w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności ustawowej. Środki te zostaną przekazane na otwarty fundusz emerytalny małżonka i nie jest możliwa wypłata tych środków.

Pozostałe środki, a w przypadku braku współmałżonka całość środków przekazywana jest osobom wskazanym przez osobę ubezpieczoną (zmarłego) na postawie jego wcześniejszego wniosku złożonego w ZUS. Jeśli nie były wskazane przez osobę ubezpieczoną (zmarłego) jedna lub więcej osób uprawnionych do otrzymania środków, to środki te wejdą w skład spadku.

Zobacz również: Jak napisać testament? Przykłady i Wzory. Kompleksowy poradnik

Warto dodać, że osoba ubezpieczona (zmarły) może dokonywać zmian w złożonym przez siebie oświadczeniu co do wskazania osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego poprzez zmianę np. osób uprawnionych lub ich udziałów w środkach. Osobą uprawnioną do otrzymania środków z subkonta może być nie tylko najbliższa rodzina ubezpieczonego, ale każda osoba fizyczna.

Jeśli osoba ubezpieczona ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, to podział i wypłatę środków rozpoczyna OFE zmarłego i do tego OFE w pierwszej kolejności uprawniony składa wniosek. OFE o dokonanym podziale środków zawiadamia ZUS i w ten sam sposób ZUS podzieli środki zapisane na subkoncie. Jeśli osoba ubezpieczona miała tylko subkonto w ZUS to podział i wypłatę środków rozpoczyna ZUS na wniosek osoby uprawnionej. ZUS w tej sprawie nie będzie działał z urzędu.

Wniosek o podział środków po śmierci osoby, dla której ZUS prowadził subkonto może być złożony w każdym czasie.

Zobacz również: „Gazeta Senior” maj 2024 [05/2024]. Sprawdź, co w numerze?

Emerytura a subkonto w ZUS

Jeżeli ubezpieczony w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego rezygnuje z aktywności zawodowej i przechodzi na emeryturę, to środki zgromadzone na jego subkoncie w ZUS, które uzyskał z tytułu jego  aktywności zawodowej uwzględniane są w podstawie przyznanego świadczenia emerytalnego.

Zobacz również: ZAPIS BANKOWY na wypadek śmierci: dla bezpieczeństwa twoich bliskich

Subkonto w ZUS: Wypłata gwarantowana 

A co się dzieje w przypadku śmierci osoby, która nabyła prawo do emerytury docelowej po osiągnieciu wieku 60 lat (dla kobiet) lub 65 lat (dla mężczyzn) i miała subkonto w ZUS? W takim przypadku ZUS dokona wypłaty gwarantowanej. Wypłata gwarantowana to jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane osobom uposażonym po śmierci emeryta, jeśli śmierć emeryta nastąpiła w ciągu 3 lat od miesiąca, w którym po raz pierwszy została jemu wypłacona emerytura. Jeśli emeryt nie wskaże osoby/osób uposażonych, to wypłata gwarantowana może być dokonana na rzecz współmałżonka pod warunkiem, że w chwili śmierci pozostawali we wspólności majątkowej. W pozostałych przypadkach wypłata gwarantowana wejdzie w skład spadku.

Zobacz również: Bezpłatny wykład notariusza na Uniwersytecie Trzeciego Wieku [edukacja prawna seniorów]


Jeżeli interesują Cię informacje na temat ZUS i emerytur, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


 

Izba Notarialna we Wrocławiu
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds