Waloryzacja emerytur 2022. Druga Waloryzacja Emerytur 2022. Zwaloryzowana 14. emerytura [TABELA NETTO]

Waloryzacja emerytur 2022. Druga Waloryzacja Emerytur 2022. Zwaloryzowana 14. emerytura [TABELA NETTO]

Waloryzacja emerytur i rent ustalana jest na nowo każdego roku. Jak ogłoszono 11 lutego br. w 2022 roku wyniosła ona 107%. Oznacza to, że każde świadczenie wypłacane co miesiąc wzrosło od marca o 7%. W 2022 roku wskaźnik waloryzacyjny jest znacznie większy niż przed rokiem. Powodem takiego stanu rzeczy jest wysoka inflacja, która jest jednym z czynników wpływających na ten wskaźnik.

Ile wynosi emerytura po waloryzacji 2022? Jak oblicza się ten wskaźnik? Jak wpłynął on na wartość trzynastki i czternastki w 2022 r.? Czy będzie druga waloryzacja emerytur na jesieni? Wyjaśniamy te kwestie krok po kroku, przedstawiając również tabelę z kwotami netto.

Aktualizacja 12.10.2022 r.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Waloryzacja emerytur. Od czego zależy wskaźnik?

Waloryzacja to mechanizm, który pozwala na dostosowywanie wartości świadczeń do realnych warunków rynkowych. Choć ta definicja brzmi nieco skomplikowanie, to w rzeczywistości waloryzacja oznacza zmianę wysokości świadczenia w stosunku do np. zmian w gospodarce.

Zgodnie z prawem regulującym kwestie finansów publicznych, świadczenia emerytalne podlegają corocznej waloryzacji od pierwszego dnia marca. Oznacza to, że w styczniu i lutym emerytura jest taka sama, jak w roku poprzednim (w roku 2022 r. w związku z Polskim Ładem styczniowe i lutowe emerytury różniły się od zeszłorocznych). Zwykle w styczniu lub lutym rząd ogłasza wskaźnik waloryzacji, który obowiązuje w danym roku. Pierwsza zwaloryzowana emerytura jest jednak wypłacona dopiero w marcu.

Emeryci z niecierpliwością wyczekiwali ogłoszenia wskaźnika waloryzacji na rok 2022. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2022 r. wynosi 7%. Oznacza to, że świadczenia wzrosną o 7%. Najniższa emerytura wyniesie teraz 1217, 98 zł netto (na rękę), czyli 1338,44 zł brutto. Niestety podany wskaźnik jest poniżej oczekiwań ekspertów ekonomicznych i seniorów.

Reklama Reklama PolisyTravel

Jak obliczana jest waloryzacja 2022?

Zasady obliczania świadczeń i ich waloryzacji zostały ujęte w ustawie o emeryturach i rentach. Wskaźnik waloryzacji wylicza się na podstawie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług, zatem wartość jest powiązana z inflacją. Im wyższa inflacja, tym wyższa waloryzacja (co teoretycznie jest korzystne dla emeryta). Drugim czynnikiem wpływającym na wartość waloryzacji jest to, o ile wzrosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Podwyżka emerytur obliczana jest na początku roku kalendarzowego (zgodnie z prawem ustawodawca ma na to czas do 25. dnia miesiąca przed waloryzacją, czyli do 25 lutego). Statystycy mają duży orzech do zgryzienia: sprawdzają poziom ogólnej inflacji w kraju, następnie porównują tę wartość z inflacją w gospodarstwach domowych emerytów oraz rencistów (tzw. inflacja emerycka) i wyliczają wskaźnik waloryzacji w oparciu o realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Na podstawie tych wyliczeń uzyskiwana jest wartość: np. 2, 4 czy 8%. Reasumując, waloryzacja emerytur obliczana jest w oparciu o trzy czynniki:

  • średnioroczną inflację ogólna,
  • średnioroczną inflację emerycką,
  • średni wzrost wynagrodzeń.

Im wyższe wartości trzech powyższych czynników, tym waloryzacja emerytur jest większa. Niestety, wyższa inflacja oznacza także, że wzrastają ceny towarów i usług. Emerytura staje się zatem jedynie bardziej dopasowana do aktualnej sytuacji rynkowej.

Jakie były wskaźniki brane pod uwagę przy ustalaniu waloryzacji w 2022 r. W całym 2021 r. Inflacja ogólna wyniosła 5,1%, a inflacja emerycka 4,9%. Natomiast budżet na 2022 rok przewidywał podwyżki emerytur na zaskakująco niskim poziomie. Zapisany w ustawie budżetowej prognozowany wskaźnik waloryzacji rent i emerytur to 4,89%. Jednak było mało prawdopodobne, aby ten niski wskaźnik wszedł w życie. Ostatecznie waloryzacja emerytur w 2022 uplasowała się na poziomie 7%.

Reklama Reklama SU Bałtyk

Waloryzacja 2022 wskaźnik i dokładne kwoty brutto-netto

W 2022 roku wskaźnik waloryzacji emerytur wyniósł 107%. Oznacza to, że kwota każdej emerytury wzrosła o dokładnie 7%. Wartość emerytury w oparciu o waloryzację oblicza się korzystając z kwot brutto – ważne, aby nie brać pod uwagę tzw. wartości na rękę.

Waloryzacja emerytur 2022 tabela netto  i brutto

Kwota emerytury brutto w 2021 Wartość zwaloryzowanej emerytury brutto (od marca 2022) Wartość zwaloryzowanej emerytury netto (od marca 2022)
1 251 1 338 1 218
1 300 1 391 1 265
1 400 1 498 1 363
1 500 1 605 1 460
1 600 1 712 1 557
1 700 1 819 1 655
1 800 1 926 1 752
1 900 2 033 1 850
2 000 2 140 1 947
2 100 2 247 2 044
2 200 2 354 2 142
2 300 2 461 2 239
2 400 2 568 2 324
2 500 2 675 2 434
2 750 2 943 2 602
3 000 3 210 2 800
3 500 3 745 3 196
4 000 4 280 3 592
5 000 5 350 4 384

Oznacza to, że senior pobierający emeryturę w wysokości 1800 złotych brutto zyska na aktualnej waloryzacji wynoszącej 7% ok. dwukrotnie więcej, niż było to przed rokiem.

Jak policzyć swoją emeryturę po waloryzacji – wzór waloryzacja 2022

Przeliczanie następuje automatycznie, dzięki czemu seniorzy nie muszą samodzielnie udawać się do placówek ZUS-u. Wszystko dzieje się z urzędu. Można jednak, aby zaspokoić swoją ciekawość, samodzielnie obliczyć kwotę emerytury po waloryzacji. Aby obliczyć wartość nowego świadczenia należy znać dokładną kwotę brutto. Wartość tę należy przemnożyć przez 7% (wskaźnik waloryzacji). Otrzymany wynik to wartość nowej emerytury.

stara emerytura brutto x wskaźnik waloryzacji 2022 (7%) = nowa emerytura brutto

Uzyskana kwota jest wartością brutto „nowej” emerytury, która wypłaca jest od marca 2022 roku. Ile jednak senior otrzyma na rękę? Można to zrobić własnoręcznie, należy wówczas posiadać informacje dotyczące wysokości podatków wchodzących w skład kwoty brutto. Te zaś, w zależności od przypadku i aktualnych decyzji rządowych, mogą być różne. Od 2022 r. emerytury do kwoty 2 500 zł brutto są zwolnione z podatku dochodowego PIT, ale należy od nich odprowadzić wyższą 9% składkę zdrowotną.
Co ważne, waloryzacja obliczana jest bezpośrednio przez urzędników, dlatego senior nie musi nic robić – wystarczy czekać na wypłatę emerytury. Pójście do ZUS-u z prośbą o szybsze przeliczenie w takiej sytuacji nic nie zmieni.

Waloryzacja: które świadczenia są waloryzowane?

Co roku kwoty świadczeń objętych waloryzacją rosną. Nawet w przypadku ujemnego wskaźnika stawka świadczenia nie może ulec obniżeniu, czyli emeryt może tylko zyskać lub nie stracić. Waloryzacja nie może być ujemna.

Warto jednak pamiętać, że waloryzacją objęte są nie tylko emerytury i renty, ale także szereg innych świadczeń i dodatków. Waloryzowane, zgodnie z zapisami ustawy, są również: renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, a także dodatki wynikające z posiadania prawa do renty lub emerytury. Waloryzują się także nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, okresowe emerytury kapitałowe i pomostowe. Co ważne, do tego grona zalicza się także trzynastą emeryturę, czternastą emeryturę, dodatek pielęgnacyjny. Co trzy lata będzie waloryzowane tzw. 200plus dla seniora (dodatek dla emerytowanych strażaków i ratowników górskich). Jednym zdaniem – waloryzacji podlega bardzo wiele świadczeń. Waloryzacja na poziomie 7% daje seniorom o 70 złotych więcej miesięcznie na każdy 1000 złotych ich przychodów. Zasada ta dotyczy wszystkich waloryzowanych świadczeń.

Druga waloryzacja emerytury w 2022 – czy będzie? Potwierdzona informacja

W mediach pojawiło się wiele doniesień na temat wprowadzenia drugiej waloryzacji rent i emerytur w 2022 r. w związku z galopującą inflacją. Projekt drugiej waloryzacji emerytur przedstawiły Lewica i Platforma Obywatelska. Rząd wspominał o pracach koncepcyjnych nad tzw. waloryzacją zaliczkową. Eksperci emerytalni mówią, że warto wrócić do częstszych waloryzacji w obliczu tak szybko rosnących kosztów życia, co byłoby de facto powrotem do rozwiązań już kiedyś obowiązujących. Jednak w kwietniu br. Minister Marlena Maląg oficjalnie wykluczyła taką możliwość i drugiej jesiennej waloryzacji emerytur w 2022 r. nie będzie. 

Waloryzacja emerytur 2023 PROGNOZA

Pojawiły się już pierwsze prognozy dot. wskaźników, które decydują o wysokości waloryzacji w 2023 r. oraz projekt rządowy zakładający powrót waloryzacji kwotowo-procentowej w przyszłym roku. Na ich podstawie przygotowaliśmy prognozę wysokości emerytur po waloryzacji w 2023 r. Znajdziesz ją w artykule Waloryzacja emerytur 2023 Tabela netto-brutto od 1300 zł do 5000 złNatomiast waloryzacja emerytur niższych niż minimalne pozostanie wyłącznie procentowa, szczegóły wyjaśniamy w artykule dot. tzw. groszowych emerytur i tabeli [PROGNOZA-TABELA do 1338,44 zł]


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior i bądź na bieżąco ze zmianami dotyczącymi emerytur   Zapisz się do Newslettera


Minimalna emerytura i trzynasta emerytura 2022 po waloryzacji

Najniższa emerytura po waloryzacji w 2022 r. wynosi 1217,98 zł netto (na rękę). O tyle samo wzrosła 13.  emerytury po waloryzacji, czyli dodatkowe roczne świadczenie emerytalne.

13. emerytura po waloryzacji 2022

Najniższa emerytura i trzynasta emerytura w 2021 roku (brutto) Stopnień waloryzacji Nowa wartość świadczenia brutto/netto w 2022
1 250,88 zł 7% 1 338,44 zł /1217,98 zł

Po waloryzacji w 2022, przyjmując wskaźnik na poziomie 7% 13. emerytura wyniosła 1217,98 zł netto (na rękę). Wypłacana była z kwietniowymi świadczeniami.

Więcej informacji na temat 13. emerytury tj. komu przysługuje, kiedy jest wypłacana i czy mogła być niższa dla niektórych emerytów w związku z Polskim Ładem, przeczytasz w artykule 13. emerytura 2022 – kwota netto, warunek wypłaty, terminy etc.

14. emerytura – powrót dodatku w 2022 roku

Pierwotnie w roku 2022 nie zaplanowano wypłaty 14. emerytury i świadczenie to zniknęło z listy dodatków dla seniorów. Jednak 11 lutego br. rząd ogłosił, że 14. emerytury jednak zostaną wypłacone.

Tak zwana “czternastka” to dodatkowa emerytura, która została wypłacona seniorom w 2021 r. Skorzystali z niej seniorzy, którzy mieli prawo do emerytury, renty, renty socjalnej czy świadczenia przedemerytalnego. Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymały osoby, których świadczenie podstawowe nie przekroczyło 2900 zł brutto. Pozostałe osoby dostały 14. emeryturę pomniejszoną o różnicę między kwotą 1250,88 zł, a kwotą, o jaką świadczenie przekroczyło 2900 zł. Ile wyniesie 14. emerytura w 2022 r. i jaki jest próg dochodowy? Rada Ministrów przyjęła 17 maja br. projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli czternastej emeryturze.

Wszystko, co chcesz wiedzieć na temat czternastki w 2022 r. znajdziesz w artykule „14. emerytura 2022: kwota netto [TABELA], próg dochodowy 2022, zasada złotówka za złotówkę, termin wypłaty etc.”

Waloryzacja kwotowo-procentowa 2022 r. kwota gwarantowana

Kwotowo-procentowa waloryzacja emerytur i rent oznacza, że w przypadku najniższych emerytur, jeśli wynik waloryzacji procentowej wyniesie mniej niż ustalona minimalna kwota waloryzacji, ZUS lub KRUS powiększy świadczenie o gwarantowaną kwotę. W 2021 r. minimalną gwarantowaną kwotą podwyżki było 50 zł. W 2022 r. – jak poinformował ZUS – nie było kwoty gwarantowanej.

Dla przyszłych emerytów – waloryzacja kapitału na koncie emerytalnym

Oszczędności zgromadzone w ZUS polegają corocznej waloryzacji. Nie dotyczy to funduszy zgromadzonych w ramach IKE. W 2021 ponad 15 milionów Polaków musiało zdecydować, dokąd trafią ich środki finansowe gromadzone w likwidowanym OFE. Duża część osób wybrała ZUS, inni zaś zdecydowali się na przeniesienie funduszy do IKE.

W czerwcu, jak co roku ZUS, zwaloryzuje kwoty zgromadzone na kontach emerytalnych Polaków ubezpieczonych w ZUS. Zaletą przeniesienia funduszy do ZUS jest coroczna waloryzacja, która nie może mieć ujemnego stopnia. Oznacza to, że emerytura nie może się zmniejszyć. W przypadku zerowej inflacji lub braku wzrostu średnich wynagrodzeń w kraju świadczenie pozostaje na tym samym pułapie jak rok wcześniej – bez ryzyka pomniejszenia wartości świadczenia. Wskaźniki waloryzacji składek w ostatnich latach były bardzo wysokie i pozwalały na pomnożenie kapitału emerytalnego. W 2021 r. stany kont wzrosły o 5,41 proc, w 2020 r. było to 8,94 proc., a rok wcześniej 9,20 proc.

To ważna informacja dla przyszłych emerytów, którzy mają wątpliwości czy ich świadczenia będą w przyszłości większe. Należy pamiętać, że do waloryzacji stanu kont i subkont ubezpieczonych ZUS stosuje inne wskaźniki niż w przypadku waloryzacji emerytur.

Czerwcowi emeryci – pokrzywdzeni przez waloryzację?

Czerwcowi emeryci to określenie seniorów, którzy przechodzą na emeryturę w szóstym miesiącu roku kalendarzowego. Obliczało się im dotąd wypłatę środków na podstawie waloryzacji rocznej, a nie jak w przypadku osób składających wniosek miesiąc później lub wcześniej, o waloryzację roczną i kwartalną. Rząd zmienił prawo i od czerwca 2021 roku częściowo wyeliminował ten problem. Osoby, które przechodziły na emeryturę w czerwcu znajdowały się w gorszej sytuacji. Ze względu na wyliczenia, dostawały one nawet o kilkaset złotych niższe świadczenie. Nowelizacja prawa naprawiła w części ten błąd. Od niedawna osoby kończące pracę zawodową w czerwcu dostaną korzystniejszą emeryturę. Niestety, mimo że nowe zasady obejmują dużą część emerytów, to w przypadku osób przechodzących na emeryturę w latach 2009-2019 problem wciąż istnieje.

  • Nowe zasady obowiązują od 2021 roku, dlatego już można bezpiecznie przechodzić na emeryturę w czerwcu.
  • Problem niższych emerytur wciąż dotyczy osób kończących pracę zawodową w latach 2009-2019.

Co jeszcze może wpłynąć na wysokość przyszłych emerytur?

Wysokość świadczenia emerytalnego zmienia się wraz z waloryzacją. To nie jedyny moment, w którym wartość świadczenia może ulec zmianie. W przepisach prawnych jest sporo zawiłości i niejasnych – na pierwszy rzut oka – zapisów. Przypuśćmy, że senior urodził się 17 sierpnia 1956 roku. Jeśli złoży on wniosek emerytalny 16 sierpnia, to otrzyma najprawdopodobniej niższe świadczenie, niż wtedy, gdy zrobiłby to po swoich urodzinach. ZUS wylicza bowiem wartość świadczenia także w oparciu o przewidywaną liczbę lat dalszego życia. Różnica nie będzie wysoka, ale kilka złotych więcej – każdego miesiąca – to pewnego rodzaju inwestycja.

Epidemia i związana z nią wyższa śmiertelność wpłynęły na obniżenie statystycznej długości średniego dalszego trwania życia, a to przekłada się na wysokość emerytur. Tablica trwania życia  2021 pozwalały obliczyć emeryturę wyższą o około 6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy. Tablice trwania życia 2022 podnoszą emerytury. Tablice, które GUS ogłosił w 2022 r. także są korzystne dla emerytów, ponieważ liczba zgonów utrzymuje się na wysokim poziomie. Nie mają one jednak zastosowania wstecz, czyli nie powiększają aktualnych emerytur, chyba że senior, który ma ustalone jedynie prawo do emerytury, nadal pracuje i odprowadza składki.

Na większe emerytury mogą liczyć także osoby, które zdecydują się na dalszą pracę mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. W niektórych przypadkach jeden rok dodatkowej pracy może zwiększyć przyszłe świadczenie o kilka procent – to tak, jakbyśmy otrzymali dodatkową waloryzację. Reasumując: opłaca się pracować dłużej i składać wniosek o emeryturę po urodzinach, jeśli oczywiście taki termin nam pasuje.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior i bądź na bieżąco ze zmianami dotyczącymi emerytur   Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Waloryzacja emerytur 2023 – gwarantowana podwyżka 250 zł. Tabela netto-brutto do 5000 zł [AKTUALNA PROGNOZA]

Emeryci bez gwarantowanej podwyżki, czyli waloryzacja emerytur do kwoty 1338 zł w 2023 [PROGNOZA-TABELA]

Emerytura od lipca 2022 po obniżce PIT do 12%. Nowe Emerytury [TABELA NETTO od 1200 do 5000 zł]

Bezpłatne Leki 75+. Lista Leków Refundowanych dla Seniorów 2022 [WYSZUKIWARKA]

Dodatki do emerytur 2022: 15. i 14 emerytura, Małżeństwo+, dopłata do dekodera lub TV, 500 plus dla seniora, 200 plus dla seniora, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek osłonowy i inne świadczenia [ZESTAWIENIE].

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds