Waloryzacja składek emerytalnych na koncie w ZUS. Przyszli emeryci zyskali 14,4 proc. [Termin 1 czerwca]

Waloryzacja składek emerytalnych na koncie w ZUS. Przyszli emeryci zyskali 14,4 proc. [Termin 1 czerwca]

Składki emerytalne wpłacone do ZUS podlegają corocznej waloryzacji, tj. pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji. Zasada jest prosta – im wyższy wskaźnik waloryzacji, tym wyższe przyszłe świadczenie emerytalne. 

Zapisane na kontach i subkontach środki po osiągnięciu wieku emerytalnego stanowią podstawę do obliczenia wysokości emerytur. Ich waloryzacja ma miejsce w czerwcu. Jak waloryzacja składek na koncie w ZUS może podnieść twoją przyszłą emeryturę, jeśli zdecydujesz się poczekać z wnioskiem do lipca? 

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Wskaźniki waloryzacji składek emerytalnych w 2023

Wskaźnik rocznej waloryzacji składek emerytalnych w 2023 r. wynosi 14,4 proc. Natomiast środki zgromadzone na subkoncie zostały zwaloryzowane o 9,2 proc.

Waloryzowane są składki zgromadzone do dnia 31 grudnia 2022 r. Środki zostały dopisane do konta 1 czerwca 2023 r.

Dla przyszłego emeryta, który planuje przejść na emeryturę w najbliższym czasie, oznacza to możliwość zwiększenia przyszłego świadczenia, a im wyższe składki zgromadzone na koncie, tym większy zysk z waloryzacji.

Przeczytaj również: Emerytura 2024: kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Terminy od których zależy wysokość emerytury [kalendarz dla przyszłych emerytów]

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych — od czego zależy jego wysokość?

Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne oblicza się na bazie inflacji i tempa wzrostu przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne rok do roku. Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych nie może być niższy od inflacji ani ujemny. Wartość ta służy do waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za okres od 1999 do 31 grudnia roku poprzedzającego czerwcową waloryzację, oraz kapitału początkowego.

Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za rok poprzedni jest ogłaszany corocznie w Monitorze Polskim.

Wskaźnik waloryzacji subkonta w ZUS

Waloryzacja środków zgromadzonych na subkoncie zależy od wzrostu PKB w okresie pięciu lat poprzedzających termin waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji subkonta również nie może być ujemny. Mechanizm waloryzacji subkonta jest korzystny w czasie niskiej inflacji i wysokiego wzrostu gospodarczego.

Na subkontach zapisywane są kwoty środków przeniesionych z otwartych funduszy emerytalnych oraz część składek emerytalnych opłacanych od maja 2011 r. Środki na subkoncie są dziedziczone w przeciwieństwie do środków z konta podstawowego.

Wskaźnik waloryzacji środków na subkontach podaje Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj również: Emerytura 2024: kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Terminy od których zależy wysokość emerytury [kalendarz dla przyszłych emerytów]

Reklama Reklama PolisyTravel

Środki na przyszłą emeryturę

Wysokość przyszłej emerytury z ZUS zależy od zgromadzonych środków, a składają się na nią:

  • zwaloryzowany kapitał początkowy — do 1998 r. włącznie,
  • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne — od 1999 r. do miesiąca poprzedzającego przejście na emeryturę,
  • zwaloryzowane środki na subkoncie w ZUS — dla członków OFE.

Przeczytaj również: Emeryci bez gwarantowanej podwyżki, czyli waloryzacja emerytur do kwoty 1338 zł w 2023 [wskaźnik 14,8 proc.TABELA]

Waloryzacja składek emerytalnych [termin]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację składek na koncie i subkoncie ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych co roku 1 czerwca.

Po przeprowadzeniu waloryzacji składek emerytalnych i kapitału początkowego ZUS udostępnia informację o Stanie Konta Ubezpieczonego, czyli IOSKU, online. Jak sprawdzić, ile środków zgromadziliśmy i ile zostało nam przypisane w efekcie waloryzacji?

Gdzie sprawdzić wysokość środków na emeryturę?

Informacje o wysokości zgromadzonych składek można sprawdzić online na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Aby znaleźć Informację o wysokości zgromadzonych środków na PUE, należy wejść w „Panel ubezpieczonego”, wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, a następnie „Informacja za 2022 r.” [dane te dostępne są zawsze po 1 czerwca!]

Wszyscy ubezpieczeni, którzy ukończyli 35 lat, znajdą w Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego również symulację hipotetycznej emerytury. ZUS prezentuje dwa warianty wyliczeń:

  1. uwzględniający dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat pracy,
  2. zakładający, że kończymy już aktywność zawodową, więcej nie pracujemy i nie odprowadzamy składek.

Od 2020 r. coroczną informację można sprawdzić wyłącznie na PUE. Wcześniej informacja trafiała także do skrzynek pocztowych. Aktualnie ZUS nie wysyła papierowych listów, chyba że klient wyraźnie o to poprosi.

Jeśli nie masz jeszcze swojego indywidualnego konta internetowego, możesz je założyć w każdej chwil w placówce ZUS lub poprzez swoje bankowe konto, albo korzystając z profilu zaufanego.

Zobacz również: Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe już od 1 lipca [Wniosek o sołtysowe – krok po kroku]

Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych w latach poprzednich

Wskaźniki: waloryzacji składek emerytalnych na ubezpieczenie emerytalne oraz waloryzacji środków na subkoncie nie są stałe i zmieniają się co roku. Jak kształtowały się w ostatnich latach?

Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych [%] Wskaźnik waloryzacji składek na subkoncie [%] Waloryzacja składek za rok Termin waloryzacji składek
9,2 5,01 2018 1 czerwca 2019
8,94 5,73 2019 1 czerwca 2020
5,41 5,23 2020 1 czerwca 2021
9,33 7,07 2021 1 czerwca 2022
14,4 9,2 2022 1 czerwca 2023

Poziom waloryzacji składek emerytalnych jest powyżej stawek, które oferowały banki na lokatach, ale nie przekracza poziomu inflacji.

Przeczytaj również: Dodatki do emerytury 2024: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [RAPORT]

Waloryzacja składek emerytalnych a waloryzacja emerytur – ważne różnice

Wskaźniki waloryzacji składek emerytalnych i składek na subkontach służące do powiększenia środków zgromadzonych na kontach w ZUS nie należy mylić ze wskaźnikiem waloryzacji już wypłacanych emerytur.

W chwili kiedy zaczniesz pobierać emeryturę, twoje świadczenie również będzie waloryzowane raz w roku. Waloryzacja emerytur i rent ma miejsce zawsze w marcu. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytów także jest wielkością zmienną i zależy od poziomu inflacji emeryckiej oraz wzrostu płac. Waloryzacja emerytur czasami na charakter mieszany tzn. kwotowo-procentowy, tak jak miało to miejsce w 2023 r.

Przeczytaj również: Waloryzacja emerytur 2024

Ile środków zgromadził przeciętny emeryt w ZUS?

Jak podają autorzy publikacji „Subkonto. Historia Prawdziwa” z Instytutu Emerytalnego:  „Zgodnie z danymi udostępnionymi przez ZUS na koniec czerwca 2022 r. ubezpieczeni w ZUS na kontach zgromadzili średnio po 106 tys. zł kapitału emerytalnego na osobę, a na subkontach średnio po blisko 29 tys. zł na osobę. […] Oznacza to, że średnio osoba ubezpieczona w ZUS posiada ponad 135 tys. zł kapitału emerytalnego, a osoby urodzone w latach 1958-1965 około 360 tys. zł”.

Zobacz również: PIT-0 dla seniora, czyli ulga podatkowa dla pracujących seniorów – skarbówka zapowiada kontrole!

Waloryzacja składek emerytalnych 2023 a wysokość przyszłej emerytury [Tabela]

Przyjmując średnie wartości zgromadzonych składek na kontach emerytalnych, czyli średnio 106 tys. zł oraz 360 tys. zł dla osób w wieku od 58 do 65 lat, kwoty po czerwcowej waloryzacji będą kształtować się następująco.

Średni stan konta emerytalnego w ZUS Średni stan subkonta w ZUS Suma środków przed waloryzacją Suma środków po waloryzacji

[1 czerwca 2023]

106 000 29 000 135 000 152 932
300 000 60 000 360 000 408 720

Podano kwoty w złotówkach [PLN]

Zapisane na kontach i subkontach środki po osiągnięciu wieku emerytalnego stanowią podstawę do obliczenia wysokości emerytur. Kwotę zgromadzonego kapitału dzieli się przez średni czas dalszego trwania życia, który liczy się od momentu (wieku) przejścia na emeryturę. Im wyższy zgromadzony kapitał i im późniejszy wiek przejścia na emeryturę, tym świadczenie jest wyższe.

Źródła: ZUS, „Subkonto. Historia Prawdziwa”, Instytut emerytalny, Warszawa, listopad 2022 r. 


Jeżeli interesują Cię informacje na temat emerytur, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


 

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds