Zasiłek pogrzebowy w górę? Co mówią programy wyborcze? [kto za, kto przeciw]

Zasiłek pogrzebowy w górę? Co mówią programy wyborcze? [kto za, kto przeciw]

Zasiłek pogrzebowy to dziś maksymalnie 4000 zł. Obecnie przepisy nie przewidują waloryzacji tego świadczenia. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2011 roku i została obniżona z poziomu 6395,70 zł. Jakie są szanse na jego podniesienie? Przyglądamy się, kto i jakie kroki podejmował w tym kierunku? Co mówią na temat wysokości zasiłku pogrzebowego programy wyborcze? Czy w ogóle coś mówią? 

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Obniżenie zasiłku pogrzebowego [PO-PSL]

Przed 1 marca 2011 r. wysokość zasiłku pogrzebowego wynosiła 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, na której pogrzeb zasiłek został przyznany. Obniżkę tę Ministerstwo Finansów w rządzie PO-PSL uzasadniało potrzebą dostosowania wysokości świadczenia do europejskiej średniej. W rzeczywistości chodziło o znalezienie oszczędności w budżecie obciążonym wówczas kryzysem gospodarczym. Najbardziej dotkliwą konsekwencją w dłuższej perspektywie stała się jednak nie sama obniżka zasiłku, lecz brak waloryzacji.

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Koszty pogrzebu ostro w górę

Rok 2020, czyli pandemia COVID-19, nadmiarowe zgony i wymogi sanitarno-epidemiologiczne zwiększyły koszty pogrzebów, które zaczęły znacznie przewyższać wysokość zasiłku. W rezultacie rodziny były zmuszone oszczędzać na ostatnim pożegnaniu lub zadłużać się, aby sprostać tym kosztom. Następnie wysoka inflacja, która zadomowiła się u nas na dobre, pogarsza tylko tę trudną sytuację.

Niestety przez osiem lat rządów PiS nie zajęło się tym problemem, choć miało co najmniej dwie poważne okazje do podwyższenia zasiłku pogrzebowego.

Zobacz również: Bezpłatne leki 65+. Jakie leki za darmo po 65 roku życia? [LISTA, WYSZUKIWARKA]

Petycja w sprawie wysokości zasiłku pogrzebowego

21 lutego 2020 roku do Komisji do Spraw Petycji wpływa petycja. Jej autorzy wnoszą o przywrócenie przepisów dotyczących zasiłku pogrzebowego, tj. ustalenia go na poziomie 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Niestety, wniosek ten trafia do szuflady na 3 lata.

Zobacz również: Aktualne i potencjalne dodatki do emerytury: 13. 14. i 15. Emerytura, sołtysowe, renta wdowia [ZESTAWIENIE 2023]

Projekt ustawy podnoszący wysokość zasiłku pogrzebowego [Lewica]

1 grudnia 2020 roku Lewica proponuje zwiększenie zasiłku pogrzebowego, wprowadzenie mechanizmu waloryzacji tej kwoty i składa projekt ustawy. Zgodnie z propozycją posłów Lewicy kwota zasiłku pogrzebowego wzrosłaby do 7 tysięcy złotych i podlegałaby waloryzacji według wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w miesiącu, w którym przypada waloryzacja tych świadczeń. W szczególnych przypadkach organ rentowy mógłby przyznać wyższy zasiłek pogrzebowy, który nie przekraczałby „udokumentowanych kosztów pogrzebu”.

Zobacz również: Renta wdowia, emerytura stażowa, leki za 5 zł, bony etc. Postulaty na rzecz seniorów [Nowa Lewica]

Interpelacja poselska w sprawie zasiłku na pogrzeb [PO]

22 kwietnia 2021 roku posłowie Platformy Obywatelskiej: Konrad Frysztak, Krzysztof Truskolaski, Aleksander Miszalski i Marek Sowa składają interpelację do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie podwyżki zasiłku pogrzebowego. Pytają, czy resort rozważa wprowadzenie podwyżki zasiłku pogrzebowego, jeśli tak, to do jakiej kwoty i w jakim terminie? Jeśli nie, to dlaczego?

Zobacz również: Propozycje Koalicji Obywatelskiej dla seniorów m.in. waloryzacja emerytur dwa razy w roku i emerytura bez podatku [TABELA]

Negatywna opinia [rząd PiS]

W czerwcu 2021 roku rząd PiS wydaje negatywną opinię na temat projektu ustawy dotyczącej zasiłku pogrzebowego złożonego przez Lewicę. W opinii, która liczy 7 stron, czytamy: „Rada Ministrów negatywnie ocenia projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, również wyraził negatywną opinię w odpowiedzi na wspomnianą interpelację poselską.

W swoim stanowisku rząd i resort przypominają, że wiele państw członkowskich Unii Europejskiej w ogóle nie posiada zasiłku pogrzebowego tak jak Węgry, Irlandia czy Malta. Tam, gdzie to świadczenie istnieje, kwota nie przekracza 2 tys. zł, jak ma to miejsce w Bułgarii, Czechach, Słowacji, Hiszpanii czy Portugalii. W związku z tym obowiązująca kwota zasiłku pogrzebowego prezentuje się korzystnie zwłaszcza w porównaniu do krajów o zbliżonym poziomie dochodów. Ponadto podkreślają, że istnienie zasiłku pogrzebowego nie wynika z konstytucji, lecz jest wyrazem swobody ustawodawcy w kształtowaniu systemu zabezpieczenia społecznego.

Zobacz również: Jak napisać testament? Przykłady i Wzory. Kompleksowy poradnik 2023

Projekt ustawy Komisji Do Spraw Petycji

18 kwietnia 2023 roku Komisja Do Spraw Petycji przedstawia projekt ustawy dotyczący waloryzacji zasiłku pogrzebowego na zasadach podobnych do waloryzacji emerytur i rent. Nowelizacja planowo ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Projekt ustawy jest wynikiem rozpatrzenia wspomnianej na początku artykułu petycji. Komisja uznaje ją za uzasadnioną po ponad 3 latach, choć proponuje inny mechanizm waloryzacji. W uzasadnieniu podkreśla, że obecna kwota zasiłku pogrzebowego nie pozwala na zapewnienie godnego pochówku, co jest celem tego świadczenia.

Projekt trafia do oceny Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych, a następnie zostaje przekazany do dalszych konsultacji.

Zgodnie z założeniami projektu od 2024 roku zasiłek pogrzebowy miałby być aktualizowany zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, co mogło oznaczać podwyżkę o 500 zł w przyszłym roku. Projektu nie wprowadzono w życie.

Zobacz również: Poradnik seksuologiczny dla seniorów „Najlepsze przed Tobą” [rozmowa z autorkami Klaudią Latosik i Olgą Żukowicz]

Prace w resorcie rodziny tuż przed wyborami 2023

Perspektywa zbliżających się wyborów zmienia optykę. Rozpoczyna się dyskusja na temat podwyższenia zasiłku pogrzebowego także w obozie rządzącym. Media donoszą, że w resorcie rodziny i polityki społecznej trwają szczegółowe analizy dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego. Jednak z tych szumnych zapowiedzi nie wyłoniły się żadne konkrety, a w 300-stronicowym programie PiS nie znajdujemy słowa o podwyższeniu zasiłku pogrzebowego.

Zobacz również: Darmowe Leki 65+, co musisz wiedzieć o recepcie S [kod S, data wystawienia recepty, uprawni lekarze]

Podwyżka zasiłku pogrzebowego w programach wyborczych [KO i Nowa Lewica]

Nowa Lewica nie porzuca kwestii zasiłku pogrzebowego i proponuje podniesienie kwoty do poziomu 8 tys. zł oraz wprowadzenie przejrzystego mechanizmu corocznej waloryzacji tego świadczenia. Wzrost tej kwoty jest także postulowany przez Koalicję Obywatelską, która proponuje podniesienie świadczenia do 6450 zł, czyli 150 proc. płacy minimalnej, a postulat znalazł się w 100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Pożyczki dla emerytów bez ograniczeń wiekowych – czy to możliwe?

Jak napisać testament? Przykłady i Wzory. Kompleksowy poradnik 2023

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds